IŠMINTIS / KŪRYBA: KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE: LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ VIII # 2020 – 07 – 10

IŠMINTIS / KŪRYBA

KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE:

LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ VIII

GINTAUTAS ČERNECKIS, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas (Plungė)

2020 – 07 – 10

LAKONIKOS

CLXI

Šypsena aplanko

lyg šviesus pasveikinimas

iš nematomo pasaulio,

ir sodas atgyja.

CLXII

Kilnios sielos prasilenkia

su nelaimės ratu,

kuriame nėra vietos

žmogaus atgailai.

CLXIII

Melo malūnai

mala niekalą,

bet tamsos ginklas

pranyksta sveikoje akyje.

CLXIV

Visa širdim artėjant

prie vienybės kalno,

jo žodžiai gaudžia

lyg varpai.

CLXV

Atminties šulinys

yra per gilus,

kad semčiau

be rūpesčių praeitį.

CLXVI

Vidinė ugnis

atsiranda iš ilgesio,

kaip šviesos pasiuntinys

artimai sielai.

CLXVII

Sekliose sielose

nėra mielaširdystės,

jos dūsta lyg žuvys,

išmestos į krantą.

CLXVIII

Keistuoliai puošiasi

senomis brangenybėmis,

kurių niekam nereikia, –

pasidaro šviesiau.

CLXIX

Baltasis brolis suranda

saulės gėlės augintojus

ir išmoko juos

saugoti gyvąją ugnį.

CLXX

Dabar sulaikau

savo širdyj tą,

kuris, dovanojęs šilumą,

nepradingsta niekur.

CLXXI

Ugninės gėlės vaikai

eina saulės taku,

nes turi viduj

džiaugsmo šaltinį.

CLXXII

Vienintelė išeitis

nuo varlių kurkimo

apleistam tvenkiny –

užsikimšti ausis.

CLXXIII

Karaliui žengiant

su lelija

į prigimties sostą

priešai traukiasi.

CLXXIV

Ieškau nepažįstamojo,

kuris, nebijodamas savo balso,

ištaria meilės vardą

turgaus aikštėj.

CLXXV

Neblėstančios ugnies

šviesūs pavidalai

atveria akis

jos garbintojams.

CLXXVI

Karštas vėjas,

įžiebęs naują liepsną,

nusineša atvėsusius pelenus –

užtenka pabūti.

CLXXVII

Giliai pasitikintis

nueina nepastebėtas,

su juo žingsniuoju

niekada nepavargdamas.

CLXXVIII

Pakviečia apsaugotą

nuo piktybės sėklos

ir minios nemylimą

bendram darbui.

CLXXIX

Širdis pritraukia

einančius nuo pradžios,

tamsoje šviečia

namų žiburėliai.

CLXXX

Yra toks žinojimas –

tiesiai į švaraštį –

vienu įkvėpimu –

be paspirties.

(Bus daugiau)

Related posts