KULTŪRA, TRADICIJOS: Žemaičių bibliofilas Nr. 9. (XI d.) Pabaiga # 2020 – 07 – 12

KULTŪRA, TRADICIJOS 

Žemaičių bibliofilas Nr. 9. (XI d.)

Klubo 35 metų sukakties proginis leidinys

Atsiuntė GINTAUTAS ČERNECKIS (Plungė) 

2020 – 07 – 08

Bibliofilo, kolekcininko Gintauto Černeckio atvirukų ir skulptūrėlių paroda “Žmogus su knyga”, skirta Simono Daukanto bibliofilų klubo 35 metų sukakčiai

Parodos autorius – Plungės Senamiesčio mokyklos istorijos mokytojas, Simono Daukanto bibliofilų klubo pirmininkas, literates Gintautas Černeckis nusprendė praverti visuomenei savo asmeninės bibliotekos duris ir atskleisti jos neatsiejamą dalį“ sukauptų atvirukų, skulptūrėlių, autorinių knygų iliustracijų, ekslibrisų, „Bibliofilų lentynėlės“, „Bibliofilo puslapių“, laikraščio „Žemaičių bibliofilas“ rinkinius, kuriuose atsispindi kutūros žmogaus santykis su knyga. Parodos idėja suformuluota lakoniškai: skaitantysis yra gražus. Paroda byloja apie bibliofilo  gyvenimo būdą ir jo puoselėjamas tradicines vertybes, praneša apie ištikimybę Tradicijai – dvasiniam žmogaus tobulėjimui.

Rinkinys kaupėsi nuo 1984 m., tačiau kryptingo kolekcionavimo pradžia reikėtų laikyti 1994 – uosius metus, kai Simono Daukanto knygos mėgėjų klubas buvo pertvarkytas bibliofilinės veiklos pagrindu ir dailininkė Aldona Ruibienė sukūrė klubo ekslebrisą. Klubo vadovas pageidavo, kad ekslebrise būtų S. Daukanto paminklo Papilėje siluetas, vaizduojantis Lietuvos istoriką su knyga rankoje, nes Vinco Grybo sukurtas vienas iš gražiausių Lietuvos monumentų siunčia žinią tautiečiams gyventi šviesoje.

Paroda susideda iš keturių dalių. Pirmąją dalį (atvirukų rinkinį) sudaro ru skyriai: 1) knyga, 2) žmogus su knyga. Antrąją (skulptūrėlių ir dekoratyvinių lėkščių rinkinį) – 4 skyriai: 1) knyga, 2) žmogus su knyga, 3) gyvūnai su knyga, 4) funkcinė knyga. Trečiąją – „Bibliofilo lentynėlė“, publikuota laikraštyje „Žemaičių saulutė“, visi „Bibliofilo puslapiai“, iįspausdinti laikraštyje „Plungė“ ir laikraščio „Žemaičių bibliofilas“ numeriai. Ketvirtąją – knyga G. Černeckio ekslibruose, autorinėse knygose su dailininkės Gra-inos Didelytės graviūromis.

Parodos autorius dėkoja mieliems Bičiuliams Romui Andriulaičiui, Žitai Jundulaitei, Nijolei Lietuvininkaitei, Astai Gerdauskaitei, Tomui Petreikiui, Gintautui Trumpiui, dėl kurių rūpesčio susiformavo eksponuojami rinkiniai. Kolekcija formavosi pamažu, daugiausia iš padovanotų atvirukų ir skulptūrėlių, atkeliavusių iš Didžiosios Britanijos, JAV, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Ispanijos, Rusijos. Kai kurie eksponataibuvo įsigyti mainų būdų ar nupirkti iš bukinistų. Simono Daukanto bibliofilų vardu G. Černeckis dėkoja Žemaičių dailės muziejaus vadovams už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą bei paramą puoselėjant bibliofilinę kultūrą.

Paroda veiks Žemaičių dailės muziejaus mokslinėje bibliotekoje iki 2020 m. sausio 31 dienos.

AISTĖ TALIJŪNIENĖ

Simono Daukanto bibliofilų klubo narė

“Varpai”skamba ir Plungės bibliofilams

Sveikiname atsinaujinusių “Varpų” nenuilstantį vyriausiąjį redaktorių Leoną Peleckį – Kaktavičių ir redakcijos kolegija su garbingu trisdešimtmečiu. Linkime didesnės finansinės paramos iš pasiturinčios visuomenės ir tolimo „Varpų“ skambėjimo. Literatūros almanachas „Varpai“ išspausdino G. Černeckio lakonikų ciklą „Ugnies rate“. Kitais metais „Varpai“ (42) numato išspausdinti L. Peleckio – Kaktavičiaus straipsnį „Bibliofilai“ (rubrika „Kultūros istorija“) apie Simono Daukanto bibliofilų klubą.

Simono Daukanto bibliofilų klubo taryba

Nuoširdžiai dėkojame leidinio rėmėjams

Zitai Jundulaitei

Domui Kaunui

Rolandui Gustaičiui

Žilvinui Januškai

Gintautui Trumpiui

SIMONO DAUKANTO BIBLIOFILŲ KLUBO LEIDINYS

Parko g. 7, Plungė

Redaktorius Gintautas Černeckis

Techninis redaktorius Tomas Petreikis

Kalbos redaktorė Giedrė Petreikienė

Dizainas Žydrūno Pilitausko

5 sp. Lankai. Tiražas – 1000 egz. Spaudė UAB „Vakarų spaustuvė“, Kretinga.

Laikraštis leidžiamas nuo 2000 m. kovo 16 d. Leidėjas  – Ž. Piliausko IV. Pažymėjimo Nr.682008

2019 m. lapkričio 23 d.  /  ŠEŠTADIENIS, Nr. 9 / ŽEMAIČIŲ BIBLIOFILAS

Pabaiga (pradžia 2019 – 12 – 18)

Related posts