VILNIAUS  APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: APIE NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, APLEISTUS ŽEMĖS SKLYPUS # 2020 – 07 – 28

VILNIAUS  APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

APIE NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS,

APLEISTUS ŽEMĖS SKLYPUS

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Portale paskelbta: 2020 – 07 – 28

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

I. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ SKELBIA NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSĄ

2020-07-21

 

Adresas

Pastatas ar patalpos  

Plotas

 

Buvusi paskirtis

Leidžiamas veiklos pobūdis ir sąlygos Minimali pradinė nuomos kaina Nuomos laikotarpis
Mokyklos g. 15, Pastrėvio k., Elektrėnų sav., patalpos

palėpėje

330,29 m2 (šį plotą sudaro 10 atskirų patalpų ir bendro naudojimo plotas). Patalpos nuomojamos visos kartu arba atskirais kabinetais. mokslo paslaugoms, biurams 0,57 eur/m2 10 metų
Bažnyčios g. 6, Vievis patalpos

II aukšte

162,02 m2 (šį plotą sudaro 15 atskirų patalpų ir bendro naudojimo plotas). Patalpos nuomojamos visos kartu arba atskirais kabinetais. gydymo paslaugoms, biurams 1,93 eur/m2 5 metai

Pastaba. Prie nurodytų patalpų plotų papildomai bus priskaičiuotos bendro naudojimo patalpos.

Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos savivaldybės administracijai (101 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai) iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. 14 val.

Iki paraiškos pateikimo dienos į vieną iš pasirinktų sąskaitų LT517044060001706962, LT304010042403079103, LT857300010002625286 konkurso dalyvis turi sumokėti pradinį įnašą. Pradinis įnašas lygus trijų mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui.

Užklijuotame voke turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvio ar įgalioto atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, el. pašto adresas, banko pavadinimas ir sąskaitos numeris, siūlomas konkretus nuompinigių dydis (ne mažesnis už skelbime nurodytą pradinį dydį), juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų patvirtinta kopija, fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija, dokumentas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis į nurodytą sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą. Paraiška turi būti pasirašyta.

Ant voko turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“ (vokas turi būti užantspauduotas arba pasirašytas ir nurodytas konkurso dalyvis).

Vokai atplėšiami 2020 m. rugpjūčio 3 d. 14.30 val.

Papildomą informaciją apie išnuomojamas patalpas ir konkurso sąlygas galima gauti Rungos g. 5, Elektrėnai, 216 kab., arba tel.: (8 528)  58 048, (8 528) 58 066. Savivaldybės svetainės www.elektrenai.lt skelbimų skiltyje yra papildoma medžiaga (nuomojamų patalpų planai, paraiškos dalyvauti konkurse forma).

II. 2020 M. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARUS SĄRAŠAS

2020-07-23

Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. V.TS–40 patvirtintu Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f22078f0398811e881f2ba995b003ed2/asr) 8 punktu Elektrėnų savivaldybės teritorijoje 2020-07-16 sudarytas 2020 metų Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų preliminarus sąrašas (toliau – Sąrašas), į kurį įtraukti žemės sklypai, atitinkantys bent vieną iš išvardytų kriterijų:

  1. žemės sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) aplinką teršiančios medžiagos ar daiktai, kaupiamos atliekos;
  2. žemės sklypas neprižiūrimas (apaugęs menkaverčiais medžiais ir krūmais, nenušienautas iki einamųjų metų liepos 1 d.).

 

Eil. Nr. Žemės sklypo

unikalus Nr.

Kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) sklypas įtraukiamas į sąrašą
Elektrėnų seniūnija
1. 4400-4610-3982 Apleistas, nešienaujamas, apaugęs krūmais
4400-0783-1332 Apleistas, nešienaujamas, apaugę krūmais
7910-0001-0002 Nešienaujamas
4400-5046-7662 Nešienaujamas, apaugęs krūmais
4400-2240-6051 Nenušienautas, apaugęs krūmais
4400-0128-9330 Nenušienautas
4400-0375-9584 Nenušienautas
4400-5152-3734 Nenušienautas
4400-5152-3378 Nenušienautas
4400-4151-2114 Nenušienautas
4400-1626-3597 Nešienaujamas, apaugęs krūmais
4400-1626-3386 Nešienaujamas, apaugęs krūmais
Gilučių seniūnija
4910-0005-0033 Nenušienautas, apleistas
4400-0706-4250 Nenušienautas, apleistas
Kietaviškių seniūnija
4400-0284-2464 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-0151-0512 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-0336-7728 Nenušienautas, apaugęs medžiais
4400-0431-0427 Nenušienautas
4400-4811-6470 Nenušienautas
4400-4811-9395 Nenušienautas
4400-4811-8465 Nenušienautas
4400-4811-8454 Nenušienautas
4400-0566-4277 Nenušienautas
4936-0001-0123 Nenušienautas, apaugęs krūmais
4936-0001-0122 Nenušienautas, apaugęs krūmais
4400-3978-3662 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5910 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5821 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-3727 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5376 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-7770 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-3605 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-7749 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5310 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5510 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-3527 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3982-9428 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5298 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3982-9406 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-4635 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-3481 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-7649 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-3481 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5098 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5254 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5076 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-4702 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3977-8571 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5232 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-4090 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-4568 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3982-8730 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-2662 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3977-5890 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-3316 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-3252 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3977-8617 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3977-5758 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3977-8593 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-7870 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-3338 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3977-5414 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-4835 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
4400-3978-5676 Nenušienautas, apleistas, apaugęs krūmais
Pastrėvio seniūnija
7957-0001-0082 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-0640-1223 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4152-1257 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4286-4804 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-0455-5700 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-1174-5038 Apleistas sklypas, nešienaujama
7957-0003-0020 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-1862-3306 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-1545-0783 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-0221-8700 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-1837-8831 Apleistas sklypas, nešienaujama
Semeliškių seniūnija
7967-0002-0118 Apleistas, nenušienautas
4400-3911-0000 Apleistas, nenušienautas
4400-0715-7108 Apleistas, nenušienautas
4400-0940-9348 Apleistas, nenušienautas
4400-1013-7858 Apleistas, nenušienautas
Vievio seniūnija
7980-0001-0084 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5310-6620 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4626-8275 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2118-3528 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2159-8936 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2159-9177 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2533-2550 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2387-7400 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2482-2826 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2244-3945 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2238-7124 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2687-4857 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4092-4447 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-0634-2776 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-3070-8066 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-0593-4385 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2140-7508 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4822-9754 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4822-4357 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4822-8313 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5158-2268 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5158-2270 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5158-2259 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5158-3034 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-3824-9316 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5228-9591 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5228-5448 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5228-6945 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-0990-6736 Apleistas sklypas, dalis sklypo nešienaujama, yra senų lentų.
4400-0894-9322 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-1581-7706 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4899-1508 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4899-1519 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4899-7479 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4899-9673 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4899-9762 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4899-9795 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4900-0824 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-4899-9020 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-2559-7771 Dalis sklypo užsėta, dalis nešienauta
4400-4151-1682 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5141-2545 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5141-8550 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5141-8561 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5141-8583 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5141-8594 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5141-8618 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5141-8629 Apleistas sklypas, nešienaujama
4400-5143-1584 Apleistas sklypas, nešienaujama

 

Vadovaujantis Aprašo 10 punktu, asmenys gali per 20 kalendorinių dienų nuo Sąrašo paviešinimo svetainėje www.elektrenai.lt dienos pateikti seniūnijai ir/ar Elektrėnų savivaldybės administracijos KOMISIJAI NENAUDOJAMIEMS, APLEISTIEMS ŽEMĖS SKLYPAMS NUSTATYTI prašymą išbraukti žemės sklypą iš preliminaraus Sąrašo ir dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka nurodytų kriterijų (nuotraukas ar kt. įrodymus).

Taip pat galite pateikti prašymą, jeigu:

  1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą ar jo dalį (išskyrus šio turto areštą, uždėtą  jo savininkui dėl jam inkriminuojamos neteisėtos veiklos, šio turto įkeitimą/hipoteką) bei tais atvejais, kai turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų ar kitų kompetentingų institucijų atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo;
  2. nuo žemės sklypo įsigijimo pradžios praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai.

 

Elektrėnų savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. V.TS–28 „Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo“ 2020 metams nenaudojamos, apleistos žemės plotams nustatė 4 % žemės mokesčio tarifą (procentais nuo žemės mokestinės vertės). Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami interneto svetainėje www.elektrenai.lt / Taryba / Tarybos sprendimai.

Komisijos nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams nustatyti informacija.

Daugiau informacijos gali suteikti komisijos sekretorė Lasta Baravykienė, tel. (8 528) 58 091, (8528) 58 016;

Elektrėnų seniūnija, tel. (8 528) 39 433, el. p. seniunija@elektrenai.lt;

Gilučių seniūnija, tel. (8 528) 32 800, el. p. giluciu.sen@elektrenai.lt;

Kietaviškių seniūnija, tel. (8 528) 32 803, el. p. kietaviskiu.sen@elektrenai.lt;

Pastrėvio seniūnija, tel. (8 528) 70 434, el. p. pastrevio.sen@elektrenai.lt;

Semeliškių seniūnija, tel. (8 528) 32 580, el. p. semeliskiu.sen@elektrenai.lt;

Vievio seniūnija, tel. (8 528) 26 345, el. p. vievio.sen@elektrenai.lt

Related posts