BŪTIS: IŠMINTIS / KŪRYBA # KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE: LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ XIV (Pabaiga) # 2020 – 09 – 15

BŪTIS: IŠMINTIS / KŪRYBA

KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE:

LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ XIV

GINTAUTAS ČERNECKIS, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas (Plungė)

2020 – 09 – 15

LAKONIKOS

CCLXXXI

Saulės gėlę

nešu į gyvenimą,

jos ugnis

viduje neišblėsta.

CCLXXXII

Ugnies saugotoja

laimina kūrėją

ir giesmių vainiką

lakštingalų naktyj.

CCLXXXIII

Meistras gaudo

saulės spindulius

ir siunčia juos ten,

kur šilumos vos žymu.

CCLXXXIV

Visai negirdžiu

gyvo balso,

jei sielos sensta

kartu su kūnais.

CCLXXXV

Silpnieji auga

kaip laukiniai krūmai,

vėjas blaško juos

į visas puses.

CCLXXXVI

Didesnis už tėvą

pamiršta duodančią ranką

ir, praradęs trauką,

ritasi į bedugnę.

CCLXXXVII

Gyvybės ir mirties šokyje

mažai kas

palaiko telkimą

šviesos proveržiui.

CCLXXXVIII

Taip tylu,

vėl sūnus

klausia tėvo –

tarsi žinodamas atsakymą.

.CCLXXXIX

Nugalėjęs šešėlį

kovotojas palieka

gyvatės liežuvį,

pamautą ant kuolo.

CCXC

Širdies spindulys

šviesos vainike –

vienintelė dovana,

su kuria galiu pasipuošti.

 

CCXCI

Gražus darbas –

statyti šventovę,

jos tamsa

negali nusavinti.

CCXCII  

Ugninės mintys

teka vaga

iš aukštumų

vis platyn.

CCXCIII

Aukuras uždegtas,

kai brolija gina

kilnią širdį

nuo užnuodytų strėlių.

CCXCIV

Tokios kietos

storžievių širdys –

gyvoji dvasia

neprasiskverbia niekaip.

CCXCV

Aušros sūnus

paveldi kalaviją

ir pasaulį,

neapverstą aukštyn kojom.

CCXCVI

Pasiuntiniui perduodu

sukauptą lobį,

kuris iškeliauja

visas švytintis.

CCXCVII

Sustingę tikėjime

nežiūri į tolį –

taip blėsta ugnis

gyvenimo židinyj.

CCXCVIII

Šviesos saugotojo širdis

virpa nuo spindulių,

kurie pripildo taurę

nematomos liepsnos.

CCXCIX

Šventovės centre

tauriausias indas

ugniai laikyti –

čia nėra dulkių.

CCC

Skinu nuoširdumo vaisių,

ir broliški linkėjimai

kelia dvasią

eiti tylos keliu.

CCCI

Ugniniai kovotojai

siunčia ženklą –

žaibuojantį kalaviją –

nakties tamsoj.

CCCII

Juodos vėliavos

dingsta be pėdsakų,

nes yra gilu

dangaus mėlynėj.

CCIII

Įkvėpimo vietoj

keliais žodžiais

išgautą ugnį

mato toli.

CCCIV

Atsižadėjęs darbo vaisių,

prisiglaudžiu viduj,

vėl galia ateina

auginti sodus.

CCCV

Esu tikras,

kai aukoju gyvenimą

saulės gėlei,

užkariavusiai sielos sostą.

(Pabaiga)

Related posts