BŪTIS: SENJORŲ DIENOS / KELININKAI / KŪRYBA # JUOZO STEPANKEVIČIAUS PUSLAPIS <4> ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ MUZIEJAI – DRAUGYSTĖS TILTAI (Tęsinys. Pradžia 2020 – 07 – 04) # 2020 – 10 – 18

BŪTIS: SENJORŲ DIENOS / KELININKAI / KŪRYBA

JUOZO STEPANKEVIČIAUS

4

ŠIAURĖS IR BALTIJOS

ŠALIŲ MUZIEJAI –

DRAUGYSTĖS TILTAI

(Tęsinys. Pradžia 2020 – 07 – 04)

2020 -10-18

♦♦

Seminaras Lenkijoje

2014.09.9-12

crldalyviai Lenkijoje

2014 m. rugsėjo 9-12 d. Lenkijos kelių muziejuje Ščecine įvyko kasmetinis Šiaurės ir Baltijos šalių kelių muziejų darbuotojų susitikimas, kurį organizavo Lenkijos Generalinė krašto ir magistralinių kelių direkcija (GDDKiA). Seminare dalyvavę aštuonių šalių kelių muziejų atstovai pristatė naujienas iš savo šalių kelių muziejų. Seminaro metu kiekvienos šalies muziejus pristatė savo teisinį statusą, organizacijos struktūrą, biudžetą – lėšų surinkimą,, paskirstymą ir panaudojimą, nuolatinės ir laikinos ekspozicijos parengimą, istorinių kelių ir tiltų registro parengimą, tolimesnius planus.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarta tolimesnė Šiaurės ir Baltijos šalių kelių muziejų darbuotojų bendra veikla, muziejų valdymo praktika, nubrėžtos pagrindinės gairės ir konkretūs planai:

∙- parengti informacinę medžiagą ir stendus apie Šiaurūs ir Baltijos šalių kelių muziejus, kuri bus eksponuojama kiekviename muziejuje ir jų internetiniuose puslapiuose;

∙- parengti bendrą mokslinį straipsnį apie kelių istoriją visose šalyse. Numatoma pirmojo straipsnio tema – „Pirmosios kartos keliai”, parengti knygą – albumą apie kelių muziejų ir kelių direkcijų darbuotojų bendradarbiavimą 2002-2014 metais.

Šis Šiaurės ir Baltijos šalių kelių muziejų darbuotojų susitikimas buvo ypač naudingas vadovaujantiems Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojams, atsakingiems už planuojamo naujojo muziejaus kūrimą, kadangi į šį susitikimą atvyko ne tik kelių muziejų darbuotojai, bet ir kelių direkcijų atstovai, atsakingi už muziejų veiklos finansavimą, įtraukiant juos į bendrą kelių sektoriaus veiklą įvairiose srityse, ypač eismo saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo. Visa gauta informacija ir žinios buvo ypač naudingos rengiant Lietuvos naujo kelių muziejaus projekto konkurso sąlygas, kuriant jo koncepciją ir pagrindines veiklos gaires.

 Lenkijoje vaizdai

 Ščecino kelių muziejus

 

Lenkijos kelių tiesimo technikos ir istorijos muziejus Ščecine yra šalia Tarnovo Dambravos miestelio prie krašto kelio Nr. 73 Kielcai-Tarnovas. Jis veikia kaip Generalinės krašto ir magistralinių kelių direkcijos (GDDKiA) Kelių istorijos padalinys. Muziejus buvo įkurtas 1982 m., įkūrus Atminties namus. Muziejus plėtėsi – buvo surenkama vis daugiau ir vis vertingesnių eksponatų, kurių istorinė vertė ir muziejaus veikla tapo pagrindu pripažinti jį nacionaline vertybe.

1992 m. vaivadijos paminklų globos sprendimu muziejus buvo įrašytas į paminklų sąrašą. Bendradarbiaujant Generalinei krašto ir magistralinių kelių direkcijai ir Kelių paminklų apsaugos fondui, buvo sukurtas Kelių istorijos padalinys GDDKiA struktūroje. Kelių istorijos muziejus veikia nuo 2005 m. sausio mėnesio. Čia įrengtos dvi ekspozicijos:

∙- išorinė, esanti lauke. Vaikštant galima apžiūrėti kelių tiesimo ir priežiūros mašinas ir įrenginius, kuriais kažkada dirbo ir naudojosi kelininkai;

∙- vidinė, esanti patalpoje. Čia demonstruojami eksponatai, susiję su kelių ir tiltų tiesimu bei priežiūra. Scenose su stovinčiomis natūralaus dydžio žmonių figūromis vaizduojami statybų darbo metodai, taip pat eksponuojami menininkų sukurti paveikslai, kuriuose pavaizduoti tiltai ir keliai.

Organizuojamos ir laikinos parodos. Muziejus renka viską, kas yra susiję su kelių tiesimu, nuolat ieško ir kaupia eksponatus apie kelius, tiltus, taip pat matavimo prietaisus, kelio įrankius, kelininkų uniforminius darbužius, projektavimo ir statybos dokumentus, kelių laboratorijos nuotraukas, kelių mašinas, nusipelniusių kelininkų ir tiltininkų portretus, asmens dokumentus, pažymėjimus, liudijimus, medalius, žinybinius ir valstybinius apdovanojimus, sveikinimo laiškus, nominacijas, vėliavas, taures, atminimo lentas ir simbolius. Ščecino muziejaus teritorija užima daugiau kaip 2 ha plotą ir yra apsupta miškų.

Seminaro dalyviai Ščecino kelių muziejuje

Nuo kelio matomas įspūdingas pastatas su dviem bokštais ir skliauto pavidalo perdanga, primenančią tiltą. Šalia pastato, ant nedidelės kalvelės, yra kelių tiesimo mašinų skansenas, suformuotas kaip spiralės formos 1 km ilgio alėja. Ši alėja taip pat yra muziejaus eksponatas: išgrįsta grindinio akmenimis, su originaliais kelio elementais (kelkraščiais, grioviais, pralaidomis, vandens nuleidimo šulinėlių grotelėmis). Chronologine tvarka yra demonstruojamos statybose naudojamos dangos, kelių tiesi  mo ir priežiūros metu naudojama technika. Pastatą su skansenu jungia tiltinė perdanga. Taip norima pabrėžti, kad pasaulinės šlovės sulaukę tiltininkai buvo lenkų inžinieriai. Drąsios idėjos ir sprendimai leido jiems užimti vietas pasaulio technikos istorijoje.

Kelininkų darbo vaisiai jungia miestus ir kaimus, upių ir ežerų krantus, leidžia keistis  ir kultūrinėmis vertybėmis. Ši profesija turi savo istoriją ir gražias tradicijas, o kasdieny

bė patvirtina jos atstovų reikalingumą kiekvienos civilizuotos šalies gyvenime. Turtingi techninės minties ir materialinės kultūros pasiekimai, kelininkų tradicijos yra verti būti išsaugoti nuo užmaršties ir perduoti ateities kartoms. Kelininkų paveldo apsauga yra kilni kiekvieno žmogaus pareiga.

Štai taip atrodė retro kelių priežiūros technika Lenkijoje

(Bus daugiau)

Related posts