BŪTIS: IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO PUSLAPIS <62" KELIOS SKVARBIOS BŪTIES MINTYS # 2020 - 11 - 18

BŪTIS: IŠMINTIS

ROMUALDO ČERNECKIO

 62

KELIOS BŪTIES SKVARBIOS

MINTYS

2020 – 11 – 18

Realioje geopolitinėje erdvėje įvairiausios interesų grupės manipuliuoja suktomis politinėmis sąvokomis „kairė“ / „dešinė“, visokiais paikais sampratos dariniais „centro kairė“ / „centro dešinė“, kad ir toliau trukdytų vienytis tikrai kairiųjų pažiūrų žmonėms, kad ir toliau gramzdintų juos į oportunistinį liūną, kad ir toliau kitaip manančius galėtų valdyti kaip kvailą nemąstančią avių bandą.

Lietuvos informacinėje erdvėje visuomenė klaidinama „kaire“ afišuojant visokius oficialiai veikiančius politinius darinius („socialdemokratus“, „darbiečius“, „valstiečius“ ir pan.). Tų partijų partijėlių veikla ir iš tolo nekvepia jokiu realiu kairumu…

Related posts