PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  POLITIKA # WWW.DIRST.LT PUSLAPIS <45/198> BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ XXIV  2021 LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021 – 01 – 26

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  POLITIKA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ПОЛИТИКА

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / POLITICS

СТРАНИЦА / PAGE   45 /198

♦♦

BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ XXIV  2021

БМБ «ПОДАРКИ» ЗИМОЙ XXIV  2021

 WMB „GIFTS“  IN WINTER XXIV  2021

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 01 – 26 /  26 – 01 – 2021

♦♦

Pasauliui gresia sąskaida į dvi dalis, – JT generalinis sekretorius

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterresas įspėjo apie pavojų, kad pasaulis dėl JAV ir Kinijos dominavimo gali suskilti į dvi dalis.

Apie tai jis pasakė pirmadienį, sausio 25 d., per Pasaulio ekonomikos forumo virtualią konferenciją Davose.

„Mane ir toliau gąsdina milžiniško lūžio galimybė: Žemėje vadovaujamas dviejų didžiausių ekonomikų, turinčių dvi skirtingas vyraujančias valiutas, savo prekybos taisykles, savo internetą, savo geopolitinę ir karinę strategijas, kurios duoda nulinę sumą, pasaulis skaidosiį dvi dalis, “, – pareiškė JT generalinis sekretorius.

Guterresas akcentavo, kad pasaulis turi padaryti viską, kad būtų išvengta tokios sąskaidos. 

♦♦

Миру грозит распад на две части, — генсек ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования США и Китая.

Об этом он сказал в ходе виртуальной конференции Всемирного экономического форума в Давосе в понедельник, 25 января.

«Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя крупнейшими экономиками на Земле, с двумя разными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, которые дают нулевую сумму», — заявил генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что миру нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.

♦♦

The world is threatened with disintegration into two parts, – UN Secretary General

United Nations Secretary-General António Guterres has warned of the danger of the world falling into two parts due to the dominance of the United States and China.

He said this during a virtual conference of the World Economic Forum in Davos on Monday, January 25.

„The possibility of a huge rift continues to scare me: the world is splitting into two parts, led by the two largest economies on Earth, with two different dominant currencies, their own rules of trade, their own Internet, their own geopolitical and military strategies that give a zero sum,“ said the Secretary General UN.

Guterres stressed that the world needs to do everything it can to prevent such a division. 

Related posts