BŪTIS: IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO PUSLAPIS <57/168> KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS # 2021 – 02 – 11

BŪTIS: IŠMINTIS

ROMUALDO ČERNECKIO

57/168

KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS

2021 – 02 – 11

Gimęs ir po to bekeliaudamas kūdikystės, vaikystės, paauglystės, jaunystės, brandos laikmečiais senatvės asmuo gali ir nebesulaukti. 

Kai gilioje senatvėje į nueitą gyvenimo kelią žvelgi gyvas – puiku, kai dar ir sveikas – idealu!

Būties kelyje įvairiausios aplinkybės sudaro Homo sapiens   susitikti ir su blogiu, ir su gėriu, o žmogus jau pats renkasi vieną iš jų.

Related posts