BŪTIS: KULTŪRA, TRADICIJOS # ROMUALDO ČERNECKIO PUSLAPIS <61/172> MALONŪS PRISIMINIMAI: UŽGAVĖNĖS – 2018 MALONŪS PRISIMINIMAI: UŽGAVĖNĖS – 2018 # 2021 – 02 – 16

BŪTIS: KULTŪRA, TRADICIJOS

ROMUALDO ČERNECKIO 

61/172

MALONŪS PRISIMINIMAI: UŽGAVĖNĖS –

2018

2021 – 02 – 16

Šįmet, kai siaučia koronaviruso pandemija ir kai daug laiko mes esame priversti praleisti uždarytose patalpose, ogi malonu prisiminti ankstesnių metų linksmybes vejant žiemą iš kiemo…

Straipsniai portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ publikuoti 2018 – 02 – 12, 17.

##

I. Vievyje šurmuliavo Užgavėnės

Vasario 11 – ąją Vievyje šurmuliavo Užgavėnės. Tądien linksminosi maži, jauni bei pagyvenusieji.

Truputį apie Užgavėnes

Kaip žinia, Užgavėnės – tai žiemos (Ragučio) šventė, kurios paskirtis išvyti žiemą bei prisišaukti pavasarį. Ši pagoniška, vėliau su krikščionybe glaudžiai susieta linksmybė nuo senų laikų žinoma visoje Europoje.

Tradicijos primena, jog tai paskutinė mėsiedo diena, per kurią daug valgyta, ypač mėsiško. Visi ruošdavosi Užgavėnėms: priešpiet gamindavo valgius, taisydavosi drabužius, o popiet jau ir pačios pramogos prasidėdavo. Būta manančių, kad per tą šventę, po kurios ateina iki Velykų trunkanti Gavėnia, reikia suvalgyti devynis patiekalus.

Centrinėje aikštėje miestelėnai tradiciškai sudegino Morę

Centrinėje aikštėje šalia Šv. Onos bažnyčios 15 val. Užgavėnes švęsti susirinkę miestelėnai tradiciškai sudegino Morę. Šį kasmetinį renginį „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ organizavo Vievio kultūros centras kartu su partneriais vietos seniūnija bei meno mokykla.

Iš pradžių linksmybėse pagrindinį vaidmenį atlikusiems Kanapiniui, Lašininiui ir Čigonėlei pakvietus dalyviai išmėgino įvairias atrakcijas, pavyzdžiui, traukė virvę, bėgo maišuose, šoko ratelį, minė mįsles, o kiek vėliau trijulės paraginti vijo žiemą iš kiemo bei kvietėsi pavasarį.

Gražiausių kaukių savininkus organizatoriai apdovanojo.

Šurmulio verpetuose akį patraukė ir gausus būrys besismaginančiųjų kaukėtų personažų (velnių, genių, meškų, kitų), ir humoristinė Kanapinio bei Lašininio dvikova. Be abejo, susirinkusieji paragavo blynų, kitų skanumynų, išgėrė karštos arbatos, pabendraudami apsikeitė įvairiomis būties naujienomis.

Romualdas Černeckis, www.dirst.lt

##

II. SVEIKI, SULAUKĘ UŽGAVĖNIŲ!!!

Pagaliau atėjo laikas šaukti ”Žiema, žiema, lauk iš kiemo!“, deginti Morę ir valgyti blynus. Gražus ir skanus metas!  

Iš kur gi ši šventė atsirado? Užgavėnės –tai šio šalto metų laikotarpio šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, pavasario pasikvietimą bei žyminti paskutinę mėsiedo dieną. Ji žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai linksmybės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas.

Nuo seno besiruošdami Užgavėnėms žmonės rūpinosi kostiumais bei kaukėmis, iki šventės skubėdavo pabaigti sunkesnius ūkio darbus, kad ir išsikulti javus, tad sakydavo: „Jeigu patingėsi, pelės sukapos“. Linksmybėms atėjus priešpiet gamino valgius, taisėsi drabužius, o popiet jau ir pati tradicinė pramoga prasidėdavo. Anksčiau kai kuriuos net iš darbo pirmiau išleisdavo.

XX a. pabaigoje ši šventė daugelyje Lietuvos regionų, išskyrus Žemaitiją, buvo primiršta, tačiau apie 1985-1990 metus ji vėl prisiminta, kai žemaičių Užgavėnių tradicijas perėmė ir kiti kraštai. Pavadinimas kilęs nuo žodžių „gavėnia“, „gavėti“ (silpti),  „gautis“ (žemė gaunasi iš po žiemos miego). Europoje žinoma nuo senų laikų kaip oji, tačiau vėliau glaudžiai susijusi su krikščionybe.

Anot liaudies mąstysenos, tai slenkstis tarp nueinančios žiemos ir ateinančio pavasario, tai savo pobūdžiu su jokiomis bažnytinėmis apeigomis, išskyrus šventės bei Velykų laiko sąveikos faktą, nesusijęs karnavalas.

Lietuvoje Užgavėnės švenčiamos centrinėse miestų aikštėse, Rumšiškių liaudies buities muziejuje.

Po to prasideda iki Velykų trunkanti Gavėnia. (…)

Jonas Paulauskas, www.dirst.lt

##

III. Užgavėnės: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“

Užgavėnės – žiemos perėjimo į pavasarį laikotarpis. Šias linksmybes nuo neatmenamų laikų švęsdavo mūsų protėviai, tad gražias tradicijas paliko ir mums. Nūnai gi Gavėnią minime kartu su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu.

Rumšiškių liaudies buities muziejuje

Kupiną linksmybių vasario 10 – ją iš įvairių Lietuvos vietovių žmonės suvažiavo į Rumšiškių liaudies buities muziejų, kur jų proginę nuotaiką papildė sniegu nukloti laukai, medžiai. Atrodė, pati gamta kartu džiaugėsi.

Pasipuošę savo tautiniais rūbais, įspūdingomis Užgavėnių kaukėmis, aplinkui mirguliavo susirinkusių svečių pulkai. Linksmindami muzikavo ansambliai, kapelos iš Kauno, Vilniaus, Telšių, Raseinių, Panevėžio, tarp kurių buvo ir žinomiausi Kaišiadorių r. kolektyvai „Čiutyla“, „Verpeta“, „Žilvita“, „Nedėja“ (Rumšiškės).

Baigiantis šventei šimtai žiūrovų stebėjo pagrindinio žiemos išprašymo ritualo momentus: Kanapinio ir Lašininio dvikovą, Morės sudeginimą ir kt. Vildamiesi sulaukti pavasario visi limksmai šaukė: „Žiema, žiema bėk iš kiemo…“.

Ir Dainavos krašto bendruomenėje „Ateitija“

Kadangi labai jau atkaklios šiųmetės žiemos Rumšiškėse išvyti nepavyko – Kanapinio ir Lašininio pastangos sniego neištirpino, tai vasario 13 d. pakvietus seniūnaitei Lionei Bulaukienei Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kaišiadorių bendrijos mišraus ansamblio „Rūta žalia“ atlikėjai, persirengę čigonų taboro rūbais, žiemos išvarymo ceremoniją pratęsė Dainavos krašto bendruomenėje „Ateitija“. Sutartu laiku svečių iš rajono centro ten laukė papuošta Morė, bendruomenės nariai, kiti renginio dalyviai.

Susirinkusieji laiko ilgai negaišo. Antai pasirodant ansambliui „Rūta žalia“ šio meno kolektyvo atstovė Danutė Kudulienė perskaitė kelis humoristinius eilėraščius, muzikantas Algirdas Pliopa pagrojo bei padainavo, akordeonistė Nijolė Ramanauskienė atliko porą savo kūrinių, o visi ansambliečiai pritarė barškučiais, būgneliais, švilpynėmis, be to, dainininkų grupės meno vadovė Olytė Stakienė organizavo linksmą žaidimą, kurio metu ant kėdžių susodinti dalyviai ir bėgiojo apie anas, ir baubė…Žodžiu, žmonės audringai plojo, besidžiaugdami linksma bei kerinčia nuotaika kartu dainavo ir šoko, o po koncerto įteikė O. Stakienei juostą su užrašu „Lietuvos šimtmetis 2018“.

Pasivaišinę tradicinėmis Užgavėnių vaišėmis, visi nuskubėjo deginti Morės. Šventusiuosius globojo švelnus šaltutis, spindinti saulutė, baltumu padengti laukai bei neapsakomas aplinkos grožis. Beje, Morę ir visas kitas linksmybes surengti padėjo Čebonų šeima (močiutė Genė, senolės dukra Romutė, šios sūnūs Eimantas bei Vygantas, marti Sandra, anūkė Miglė), vietos gyventojas Airidas Kučinskas, kiti.

Jau vėliau prie baigiančios degti Morės besiklausant skambių melodijų bei dainų, belaukiant pavasario saulės tyliai išsirutuliavo mintis: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“.

Besiskirstant Užgavėnių organizatorė L. Bulaukienė už suteiktą paramą padėkojo Paparčių seniūnei Linai Balandienei ir atvykusiems į šventę žmonėms.

Portalo www.dirst.lt korespondentas Justinas Antanas Dobilas (Kaišiadorys)

Related posts