BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  # WWW.DIRST.LT P.<103/256> SERGAMUMAS COVID-19 EUROPOJE, LIETUVOJE IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE  # 2021 – 02 – 18

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

103/256

DIRST: APIE COVID – 19 INFEKCIJĄ

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt 

Portale paskelbta: 2021 – 02 – 18

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

SERGAMUMAS COVID-19 EUROPOJE, LIETUVOJE IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE 

2021 – 02 – 18

Sergamumas COVID-19 Europoje, Lietuvoje ir Elektrėnų savivaldybėje

 Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2021-02-16 duomenimis, iš viso Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Jungtinės Karalystės (JK) šalių grupėje registruoti 20 475 376 susirgimo COVID-19 (koronaviruso infekcija) atvejai. Bendras sergamumo 14 dienų COVID-19 rodiklis buvo 358,23 atv. 100 tūkst. gyventojų.Lietuvoje bendras 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų buvo mažesnis ir siekė 353,34atv. 100 tūkst. gyventojų. Didžiausias sergamumas registruotas Čekijoje – 914,58, mažiausias Islandijoje – 8,40.

Nuo COVID-19 ES, EEE ir JK šalių grupėje numirė 495 716 asmenų. Bendras 14 dienų mirtingumo rodiklis – 100,42atv. 100 tūkst. gyventojų. Aukščiausi mirtingumo rodikliai (2021-02-16 duomenimis) išlieka Portugalijoje –353,52atv. 100 tūkst. gyventojų, žemiausi – Islandijoje ir Lichtenšteine – 0. Lietuvos mirtingumo rodiklis –104,14.

Lietuvoje (2021-02-16 duomenimis):

^ pandemijos pagreitis –- -7,9%;

^ patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius per paskutines 7 paras – 3243,1;

^ patvirtintų atvejų skaičius per paskutines dienų –7023,1;

^ naujų atvejų pokytis lyginant su praėjusia savaite – -14,2%;

^ 14 dienų sergamumo COVID-19 liga rodiklis Lietuvoje 251,3 atv. 100 tūkst. gyventojų;

^ iš viso patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius Lietuvoje –191 821;

^ pasveikusių asmenų skaičius statistiškai –176 671 (deklaruota 127 320);

^ šiuo metu sergančių asmenų skaičius statistiškai– 8 737(deklaruota 58 088);

^ mirusių asmenų, kurių pagrindinė mirties priežastis nurodyta COVID-19 liga, skaičius3 133.

Lietuvoje didžiausias 14 d. sergamumas COVID-19 liga (rodiklis 100 tūkst. gyventojų), 2021-02-16 duomenimis, registruotas Visagino sav. – 614 , Biržų r. sav. – 603 ir Rokiškio r. sav. –453, mažiausias Birštono sav. – 17, Šilalės r. sav. – 59 atv., Skuodo r.sav. ir Pasvalio r. sav. – 72.

Sergamumas COVID-19 (koronaviruso infekcija) Elektrėnų savivaldybėje

2021-02-16 duomenimis, Elektrėnų savivaldybėje 14 dienų sergamumo COVID-19 liga 100 tūkst. gyventojų rodiklis – 433. Tai yra ketvirtoji vieta savivaldybių sergamumo statistikoje (Lietuvos sergamumo rodiklis – 251,3). Elektrėnų savivaldybė patenka į juodos spalvos savivaldybių grupę, D zoną (iš viso juodos spalvos zonoje šiuo metu yra 14 savivaldybių).

Elektrėnų savivaldybėje naujų COVID-19 atvejų skaičius per paskutines 7 dienas– 51,1, per paskutines 14 dienų – 104,3. Naujų atvejų pokytis, palyginti su praėjusia savaite, -3,5 proc.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Elektrėnų savivaldybėje COVID-19 statistiškai serga 137 gyventojai (deklaruoti 539). Pasveikusiais statistiškai laikomi 1428 asmenys (deklaruoti 1026). Bendras susirgusiųjų skaičius nuo pandemijos pradžios – 1620 asmenų, mirusių skaičius – 20.  Pandemijos pagreitis – 3,5 proc.

Per paskutines 7 dienas Elektrėnų savivaldybėje dėl COVID-19 ištirti 375 asmenys. Teigiami tyrimai sudarė 13,9 proc. ir buvo vieni didžiausių Lietuvoje (daugiau nei Elektrėnų sav. teigiamų atsakymų buvo tik Biržų r. sav. –17,9 proc. irVisagino r. sav. – 14,8 proc.), toks pats rodiklis Utenos r. sav. – 13,9. Bendra teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas Lietuvoje –7,2 proc.

Sergamumas COVID-19 Lietuvoje, Vilniaus apskr. savivaldybėse ir Kaišiadorių r. savivaldybėje (2021-02-16 duomenimis)

Savivaldybė Ligos atvejai Šiuo metu serga

(statistinis rodiklis)

Pasveiko

(statistinis rodiklis)

Mirė

(pagrindinė priežastis COVID-19 liga)

14 d. sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų Pandemijos pagreitis Savivaldybės zona
Elektrėnų sav. 1610 137 1 428 20 432,7 3,5% Juoda D
Kaišiadorių r. 2 128 67 1 977 48 184,7 -34,1% Raudona C2
Trakų r. 2 444 137 2 237 21 263,5 -16,1% Raudona C3
Ukmergės r. 2 086 94 1 928 25 240,5 10,3% Raudona C3
Švenčionių r. 1 594 70 1 472 13 333 6,6% Juoda D
Šalčininkų r. 2 086 94 1 928 25 240,5 10,3% Juoda D
Širvintų r. 834 45 759 11 192,5 95,1% Juoda D
Vilniaus r. 7 425 339 6 911 81 256 17,4% Raudona C3
Vilniaus m. 39 488 2 150 36 380 412 289,5 -3,7% Raudona C3
Lietuvoje 191 821 8 737 176 671 3 133 251,3 -7,9% Raudona C3

Elektrėnų savivaldybėje COVID-19 14 d. sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra ne tik aukštesnis už Lietuvos rodiklį, bet ir didžiausias Vilniaus apskrityje. Mažiausias sergamumoCOVID-19 rodiklis Vilniaus apskrityje –Širvintų r. savivaldybėje (192,5 atv. 100 tūkst. gyventojų). Kaimyninėje Kaišiadorių r. savivaldybėje sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų praėjusią savaitę buvo ne tik mažesnis už Lietuvos rodiklį, bet ir už Vilniaus apskrities savivaldybių sergamumo rodiklius. Pandemijos pagreitis, parodantis, kaip keičiasi (didėja ar mažėja ir kaip stipriai) paros naujų patvirtintų atvejų skaičius (greitis) didžiausias buvo Širvintų r. – 95,1 proc., Elektrėnų sav. – 3,5 proc.  Sparčiausiai naujų patvirtintų atvejų Vilniaus apskrityje mažėjo Trakų r. sav. – -16,1 proc.

Lietuvoje išlaikomos naujų atvejų skaičiaus mažėjimo tendencijos, tačiau dauguma savivaldybių dar vis yra raudonoje zonoje. Vilniaus apskrityje iš 8 savivaldybių 4 patenka į raudoną C3 ir 4 į juodą D grupę. Savivaldybės skirstomos į A, B, C, D zonas, atsižvelgiant į du rodiklius: naujų atvejų skaičius per 14 d., tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ir teigiamų diagnostinių tyrimų dalis nuo visų atliekamų tyrimų per 7 dienas.

<GRAFINIS VAIZDAS – ŠALTINIS>

Vakcinacija

2021-02-16 duomenimis, Lietuvoje gautos 215 805 vakcinos dozės (pirma ir antra vakcina), iš jų sunaudotas vakcinų dozių skaičius –157 903. Pirma COVID-19 vakcinos doze paskiepytas102 691 asmuo, tai sudaro 3,67 proc. visų šalies gyventojų. Dviem vakcinos dozėmis paskiepyta 55 212asmenų (tai sudaro 1,98 proc. šalies gyventojų).

Iki 2021-02-16 Elektrėnų savivaldybei skirta1321 vakcinos dozė (pirma ir antra vakcina). Pirma COVID-19 vakcinos doze paskiepyti 886 asmenys (arba 3,68  proc. visų savivaldybės gyventojų), iš jų 162vyrai ir 724 moterys. Dviem vakcinos dozėmis paskiepyti 435 asmenys (1,8 proc. savivaldybės gyventojų), iš jų 92 vyrai ir 343 moterys.

Vakcinavimo dėl COVID-19 apimtys Lietuvoje, Vilniaus apskrities savivaldybėse ir Kaišiadorių r. savivaldybėje (2021-02-16 duomenimis)

Savivaldybė Sunaudotos vakcinų dozės 1 vakcinos dozė 2 vakcinos dozės
Asmenų skaičius Proc. Asmenų skaičius Proc.
Elektrėnų sav. 1321 886 3,68 435 1,8
Kaišiadorių r. 1 238 813 2,79 425 1,46
Trakų r. 1 137 750 2,26 387 1,17
Ukmergės r. 1 588 1044 3,16 544 1,65
Švenčionių r. 1 368 1 015 4,51 353 1,57
Šalčininkų r. 790 499 1,65 291 0,96
Širvintų r. 853 519 3,48 519 2,24
Vilniaus r. 4 377 2 716 2,66 2 716 1,63
Vilniaus m. 28 648 19 166 3,36 9 482 1,66
Lietuvoje 157 903 102 691 3,67 157 903 1,98

2021-02-16 duomenimis, daugiausia pirma vakcinos dėl COVID-19 doze paskiepytų asmenų (procentaliai) buvo Švenčionių r. – 4,51 proc., mažiausiai Šalčininkų r. – 1,65 proc., Lietuvoje – 3,67 proc. Dviem vakcinos dozėmis daugiausia paskiepyta Širvintų r. savivaldybėje – 2,24 proc., mažiausiai Šalčininkų r. – 0,96 proc. Elektrėnų savivaldybėje skiepijimo apimtys panašios į Lietuvos skiepijimo apimtis: pirma vakcinos doze Elektrėnuose paskiepyta 3,68 proc. (Lietuvoje – 3,68 proc.), antra vakcinos doze – 1,8 proc. (Lietuvoje – 1,98 proc.).

Vakcinavimo apimtys priklauso nuo savivaldybei skirto vakcinos kiekio, ne nuo savivaldybių gebėjimo paskiepyti tikslinių grupių asmenis.

Informaciją parengė Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja sveikatos apsaugai (savivaldybės gydytoja) Virginija Liepinytė-Medeikė

Related posts