BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  # WWW.DIRST.LT P.<231/383> DIRST: KAI KURIE POLITIKŲ SPRENDIMAI /PORTALO IŠRAŠAS/ # 2021 – 04 – 06

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

231/383

DIRST: KAI KURIE POLITIKŲ

SPRENDIMAI

/PORTALO IŠRAŠAS/

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt 

Portale paskelbta: 2021 – 04 – 06

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI

2021-04-06

2021-03-31 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Priimti sprendimai.

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius pristatė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaitą, kurią taryba patvirtino. Ataskaitoje pateikta svarbiausių savivaldybės veiklos sričių (sveikata, švietimas, socialinė parama, kultūra, sportas, jaunimo politika, teritorijų planavimas ir infrastruktūros plėtra, investicijos, žemės ūkis ir melioracija, komunalinis ūkis (geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, šilumos tiekimas, komunalinių atliekų tvarkymas, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas) ir kt.) administravimo apžvalga.

(…)

Patvirtintas Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymas pagal galiojantį teisinį reglamentavimą.

Taryba nusprendė pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atskyrimo sąlygų projektui. Šiuo sprendimu siekiama išgryninti veiklą ir užtikrinti keleivių vežimo vietiniais maršrutais veiklos efektyvumą, mažinti nuostolingumą.

Nuspręsta patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2020 metų faktinių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo investicijas bei uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo investicijų planą 2021–2025 metams.

Taryba nusprendė derinti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos investicijų planą 2021–2025 metams.

(…)

Nuspręsta likviduoti Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos Kazokiškių skyrių bei Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos Beižionių daugiafunkcį skyrių 2021 m. rugpjūčio 31 d. Sprendimai parengti atsižvelgus į mažėjantį vaikų skaičių.

Taryba pakeitė sprendimą „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbo laiko suderinimo“. Suderintas Semeliškių gimnazijos, Elektrėnų pradinės mokyklos Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos ir jų skyrių darbo laikas.

(…)

Pakeistas Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašas. Šiuo sprendimu numatoma galimybė ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tėvams prašymą pateikti elektroniniu paštu ar telefonu, mokykloms leisti tvirtinamuose tvarkos aprašuose numatyti maitinimo tiekimo būdus ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu.

Patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas, kuriame apibendrinama praėjusių metų situacija: socialinių paslaugų teikimo apimtys, paslaugų įvairovė, savivaldybės, valstybės ir asmenų skiriamos lėšos paslaugoms teikti. Numatomos prioritetinės gyventojų grupės, kurioms planuojama plėsti ar tobulinti socialines paslaugas.

Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiąją programą ir jos sąmatą. Programos tikslas – remti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

(…)

Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašą, nustatantį procedūras, pagal kurias bus organizuojamas statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymas, apskaitymas, dokumentų pateikimas pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimas savivaldybės nuosavybėn.

(…)

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt (Taryba, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos sprendimai).

Tarybos ir mero sekretoriatas 

Related posts