BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # WWW.DIRST.LT P.<433/584> DIRST:  APIE PARAMĄ MOKINIAMS # 2021 – 06 – 24 

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

433/584

DIRST:  APIE PARAMĄ MOKINIAMS

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt 

Portale paskelbta: 2021 – 06 – 24

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

INFORMACIJA APIE SOCIALINĘ PARAMĄ MOKINIAMS

 2021-06-23

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimai, kuriais priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant pajamų. Šiems mokiniams nemokami pietūs bus skiriami pagal mokinių sąrašą, kurį mokyklos administracija turės pateikti savivaldybėms. Kita socialinė parama mokiniams (parama mokinio reikmenims įsigyti ir maitinimo mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) bus teikiama pateikus tėvų prašymą ir testuojant šeimos pajamas.

Socialinė parama mokiniams skiriama, kai jie mokosi pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 192 Eur, tam tikrais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalūs – pajamos neviršija 256 Eur. Išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalūs, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką) savivaldybė turi teisę skirti minėtą paramą asmenims ir su didesnėmis pajamomis – 320 Eur vienam šeimos nariui.

Dėl socialinės paramos mokiniams galima kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorių seniūnijoje nuo liepos 1 d. ir per visus mokslo metus, o dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo liepos 1 dienos iki spalio 5 d. Kreipimosi metu turėti: asmens tapatybės dokumentą, pažymas apie visų šeimos narių gaunamas pajamas (atsižvelgiant į aplinkybes arba už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio) ir kitus dokumentus. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą, pareiškėjas pateikia tik prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Socialinės paramos skyrius 

Related posts