BŪTIS # WWW.DIRST.LT P.<532/683> UŽUOJAUTA 2021 – 07 – 28

BŪTIS

532/683

  UŽUOJAUTA

Reiškiame gilią užuojautą www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės nariui Juozui Stepankevičiui mirus jo seseriai.  

AMŽINĄJĮ ATILSĮ… 

 Portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė

2021 m. liepos 28 d. 

Related posts