BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # WWW.DIRST.LT P.<531/682> DIRST: APIE BRANDOS EGZAMINUS # 2021 – 07 – 28

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

531/682

DIRST: APIE BRANDOS

EGZAMINUS

2021 – 07 – 28

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

2021 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ SESIJAI PASIBAIGUS

2021-07-27

2020–2021 mokslo metai visai švietimo bendruomenei, ypač vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, buvo sudėtingi. Beveik visus mokslo metus abiturientai mokėsi nuotoliniu mokymosi būdu. Kaip ir pernai, brandos egzaminų sesija prasidėjo neįprastu laiku neįprastomis vykdymo sąlygomis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyko birželio 7 d. – liepos 2 d., o nuo 2021 m. liepos 5 d. iki liepos 20 d. vyko pakartotinė brandos egzaminų sesija. Kaip sekėsi laikyti brandos egzaminus šiais sudėtingais 2021 metais?

Nors brandos egzaminai vyksta kasmet, tačiau šie metai buvo ypač sudėtingi. Žinoma, ir šių metų brandos egzaminų sesija visiems buvo skirtinga: vieni džiaugėsi gautais aukštais įvertinimais, kitų netenkino gauti įvertinimai, o dar kiti kremtasi neišlaikę vieno ar kito brandos egzamino. Valstybinių brandos egzaminų (VBE) vertinimas yra kriterinis. Kandidatai, išlaikę VBE, gavo įvertinimus pagal šimtabalę skalę nuo 16 iki 100. VBE įvertinimai nuo 16 iki 35 balų atitinka patenkinamą pasiekimų lygį, nuo 36 iki 85 balų atitinka pagrindinį pasiekimų lygį, nuo 86 iki 99 balų atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygį ir 100 balų pasiekimų lygis.

Eil.

Nr.

Egzaminas Egzamino išlaikymo procentas Elektrėnų savivaldybėje, proc. Egzamino išlaikymo procentas Lietuvoje, proc.
2020 m. 2021 m.
2020 m. 2021 m.
1. Lietuvių kalba ir literatūra 89,05 88,14 89,23 91,36
2. Informacinės technologijos 90,91 72,73 92,03 91,35
3. Istorija 100 92,31 99,78 98,66
4. Matematika 61,19 76,23 67,62 84,78
5. Chemija 100 100 97,38 94,49
6. Užsienio (rusų) kalba 100 100 99,94 99,54
7. Užsienio (anglų) kalba 98,71 96,24 98,95 97,91
8. Biologija        98,25 97,22 97,74 97,19
9. Fizika 100 93,75 94,73 97,03
10. Geografija 92,86 97,44 96,19 97,99

Informacija pateikta be apeliacijų rezultatų. Kartu pateikti ir eksternų rezultatai.

Brandos egzaminus rinkosi laikyti 217 kandidatų, 17 kandidatų mažiau nei pernai. Elektrėnų savivaldybėje septynių (2020 m. – penkių) valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis žemesnis nei Lietuvos vidurkis, t. y. lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, užsienio (anglų) kalbos, geografijos, istorijos. Du valstybinius brandos egzaminus mūsų savivaldybėje, t. y. užsienio (rusų) kalbos ir chemijos valstybinius brandos egzaminus, išlaikė visi laikiusieji. Kaip ir pernai, biologijos valstybinio brandos egzamino išlaikymo procentas mūsų savivaldybėje didesnis nei Lietuvoje. Palyginti su 2020 metų egzaminų sesija, mūsų savivaldybėje šiais metais prasčiau nei 2020 metais išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros (2020 m. išlaikė 89,05 proc., 2021 m. – 88,14 proc.), informacinių technologijų (2020 m. išlaikė 90,91 proc., 2021 m. – 72,73 proc.), istorijos (2020 m. išlaikė 100 proc., 2021 m. – 92,31 proc.), užsienio (anglų) kalbos (2020 m. išlaikė 98,71 proc., 2021 m. – 96,24 proc.), biologijos (2020 m. išlaikė 98,25 proc., 2021 m. – 97,22 proc.) ir fizikos (2020 m. išlaikė 100 proc., 2021 m. – 93,75 proc.) valstybiniai brandos egzaminai. Matematikos (2020 m. išlaikė 61,19 proc., 2021 m. – 76,23 proc.) ir geografijos (2020 m. išlaikė 92,86 proc., 2021 m. – 97,44 proc.) valstybinius brandos egzaminus 2021 m. išlaikiusiųjų daugiau nei 2020 metais.

Džiaugiamės chemijos ir užsienio (rusų) kalbos valstybinių brandos egzaminų rezultatais. Kaip ir 2020 metais, chemijos ir užsienio (rusų) kalbos valstybinius brandos egzaminus išlaikė 100 proc., o 2021 metais lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir šimto balų pasiekimų lygius, 0,8 proc. daugiau nei šalyje, informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir šimto balų pasiekimų lygius – 4,08 proc. daugiau nei šalyje (nors atrodo didelis procentas neišlaikiusiųjų – 27,27 proc., tačiau šį egzaminą rinkosi laikyti tik 11 kandidatų, neišlaikė 3 kandidatai).

Pastaruoju metu ypatingas dėmesys skiriamas matematikos pasiekimams. Džiaugėmės, kai 2017 m. matematikos valstybinio brandos egzamino savivaldybėje neišlaikė tik 10,18 proc. laikiusiųjų, nors tai buvo 4,54 proc. daugiau nei Lietuvoje, tačiau, lyginant su pastarųjų trejų metų rezultatais, tai buvo ženkliai geresnis rezultatas. 2020 m. matematikos valstybinis brandos egzaminas buvo prasčiausiai išlaikytas egzaminas tiek Lietuvoje (neišlaikė 32,38 proc.), tiek mūsų savivaldybėje (neišlaikė 38,81 proc.). Deja, ir šiais metais matematikos valstybinis brandos egzaminas prasčiausiai išlaikytas egzaminas, nors ir geriau nei 2020 metais (Lietuvoje neišlaikė 15,22 proc., mūsų savivaldybėje neišlaikė 23,77 proc.), lyginant su pastarųjų metų matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatais, atotrūkis, lyginant su Lietuvos rezultatais, deja, padidėjo (2018 m. – 8,47 proc., 2019 m. – 14,13 proc., 2020 m. – 6,43 proc., 2021 m. – 8,55 proc.).

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 2021 m. matematikos valstybinį brandos egzaminą rinkosi 62,67 proc. kandidatų. Tai antras pagal populiarumą valstybinis brandos egzaminas mūsų savivaldybėje. Būtina pažymėti, kad daugumos neišlaikiusiųjų matematikos valstybinio brandos egzamino metiniai dalykų įvertinimai – ketvertai arba penketai.

2021 m. mums sekėsi geriau nei 2020 m., nes bendras savivaldybėje išlaikiusiųjų procentas 0,68 proc. didesnis nei 2020 metais ir 3,78 proc. daugiau neišlaikiusių nei Lietuvoje. 2021 m. Lietuvoje išlaikymo procentas – 93,4 proc. (2020 m. – 89,93proc.).

Kandidatų, gavusių 86 ir daugiau balų, 2021 metais – 12,63 proc. (2020 m. – 13,90 proc.), Lietuvoje – 16,92 proc. (2020 m. – 18,02 proc.).

 

Lygiai

Elektrėnų savivaldybėje,

 proc.

Lietuvoje, proc.
2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m.
Neišlaikė 11,06 10,38 10,17 6,60
Patenkinamas (16–35) 29,90 37,20 27,53 31,19
Pagrindinis (36–85) 45,14 39,79 44,30 45,28
Aukštesnysis  (86–99) 13 11,07 14,50 14,11
Šimtukas 0,90 1,56 3,50 2,81

Vertindami 2021 m. išlaikymo pagal pasiekimų lygius situaciją Elektrėnų savivaldybėje ir Lietuvoje, pastebime, kad Elektrėnų savivaldybėje kandidatų, turinčių žemus mokymosi pasiekimus, 9,79 proc. daugiau nei Lietuvoje (2020 m. buvo 3,26 proc., 2019 m. – 9,35 proc.), kandidatų, pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį, Elektrėnų savivaldybėje 5,49 proc. yra mažiau nei Lietuvoje (2020 m. buvo 0,84 proc. daugiau), tačiau šiais metais Elektrėnų savivaldybėje tik 4,29 proc. mažiau nei Lietuvoje kandidatų, kurie pasiekė aukštesnįjį ir 100 balų lygius (2020 m. buvo 4,1 proc.).

Visų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis 2021 m. 0,68 proc. didesnis nei 2020 m., Lietuvoje išlaikymo vidurkis 2021 m. 3,5 proc. didesnis nei 2020 metais.

Džiugu, kad Elektrėnų savivaldybėje yra 9 šimtukai (2020 m. buvo šeši). Džiaugiamės ir didžiuojamės Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abiturientais Aurimu Petroniu ir Meda Kapustinskaite, kurie šiemet baigė gimnaziją su pagyrimu.

Nuoširdžiai dėkojame švietimo įstaigų administracijoms ir mokytojams, ypač vyr. vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams, už dalyvavimą bei sklandų brandos egzaminų vykdymą, už pagalbą organizuojant ir vykdant valstybinius brandos egzaminus. Tikime, kad ir 2022 metų brandos egzaminų sesija vyks sklandžiai, įprastai, o rezultatai bus geresni nei 2021 m.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Viktoravičienė 

Related posts