I. VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # WWW.DIRST.LT P. <987 / 1138> DIRST:  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMAI  (IŠRAŠAS) # 2022 – 01 – 07

I. VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

987 / 1138

DIRST: 

ELEKTRĖNŲ  SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMAI  (IŠRAŠAS)

Portale paskelbta: 2022 – 01 – 07

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI

(IŠRAŠAS – WWW.DIRST.LT)

2022-01-05

2021-12-29 vyko paskutinis šių metų Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimti sprendimai.

Taryba nusprendė suteikti Prano Noreikos gatvės pavadinimą Elektrėnų mieste. Pavadinimas Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio Prano Noreikos garbei suteikiamas esamai gatvei ties ledo rūmais, jachtklubu, „Vaikų pasauliu“. Meras Kęstutis Vaitukaitis pasakė, kad buvo kalbėta su garbės piliečio artimaisiais, elektrinės veteranais, kurią gatvę pavadinti jo garbei. Šioje gatvėje yra daug svarbių Elektrėnams objektų ir nėra gyvenamųjų namų, todėl gyventojams nekils nepatogumų dėl adresų keitimo.

Patvirtintas  Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. I pusmečio darbo planas, kuris parengtas siekiant užtikrinti tarybos veiklos viešumą, skaidrumą ir atvirumą visuomenei, efektyviau paskirstyti ir panaudoti tarybos darbo laiką, suvienodinti komitetų ir tarybos posėdžių darbo krūvį. Į darbo planą įrašyti tik pagrindiniai klausimai, kuriuos taryba planuoja svarstyti 2022 m. I pusmetį, todėl tarybos posėdžių darbotvarkės bus pildomos. Darbo planas, tarybos posėdžių darbotvarkės skelbiamos www.elektrenai.lt/Taryba.

Taryba pakeitė Elektrėnų savivaldybės 2021 metų biudžetą siekdama užtikrinti biudžeto subalansavimą, asignavimų skyrimą.

(…)

.Nustatytas didžiausias valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje – 3.

Nuspręsta nustatyti Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijas. Įgyvendinus Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrąjį planą bei įgyvendinant Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrąjį planą, pasikeitė kai kurių švietimo įstaigų vykdomos ugdymo programos, todėl atsirado poreikis koreguoti aptarnavimo teritorijas.

Taryba nustatė socialinės globos kainas Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose (kainą sudaro asmens nustatyto dydžio mokamos lėšos, savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos). Kainos skaičiuojamos pagal 2021 m. patirtas išlaidas ir paslaugų gavėjų skaičių, t. y. vienam asmeniui patirtas išlaidas.

Nuspręsta nustatyti maksimalius vieno mėnesio ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo iš savivaldybės ar valstybės biudžetų dydžius.

(…)

Taryba nusprendė prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės perduoti patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybei valstybinei funkcijai (savivaldybėms viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui patikėjimo teise perduotų valstybinės miško žemės sklypų priežiūra, apsauga ir tvarkymas) įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus Elektrėnuose.

Nuspręsta kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo, skirto visuomenės poreikiams, suformavimo Gilučių k. gyventojų sporto ir poilsio vietai įrengti.

Taryba nusprendė išnuomoti aukcione žemės sklypą Sabališkių g. 1A Elektrėnuose. Numatomas žemės sklypo nuomos terminas – 80 metų. Patvirtintas pradinis metinio žemės nuomos mokesčio dydis – 2492 Eur.

Nuspręsta sutikti, kad nuomininkė UAB „MAD projektai“ įkeistų išnuomoto žemės sklypo, esančio Sabališkių g. 1U Elektrėnuose, nuomos teisę.

Taryba nusprendė suteikti Kedrų gatvės Geibonių kaime pavadinimą.

Nuspręsta perduoti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Vievio gimnazijos patikėjimo teise valdomą įstaigos veiklai nereikalingą mokyklinį autobusą ir perduoti jį valdyti ir naudoti patikėjimo teise UAB Elektrėnų autobusų parkui savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms (keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas) įgyvendinti.

Perduota panaudos pagrindais 10 metų asociacijai Elektrėnų buriuotojų klubui „Poseidonas“ savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – jachtklubą su kiemo statiniais, esantį Draugystės g. 28 Elektrėnuose, asociacijos veiklai vykdyti.

Nuspręsta perduoti panaudos pagrindais 5 metams asociacijai Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupei savivaldybei nuosavybės teise priklausančias bendrojo naudojimo patalpas, esančias  Mokyklos g. 1 Kazokiškių k. Elektrėnų sav., asociacijos veiklai vykdyti (vaikų dienos centro veiklai).

Taryba leido nuomoti 5 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti sutarties terminą ne ilgesniam kaip 10 metų bendram nuomos laikotarpiui Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias Dvaro g. 1 Panerių k. Elektrėnų sav.

Nuspręsta sutikti perimti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą – mobilius vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginius (16 vnt.) ir perduoti jį švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Sutikta perimti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir perduoti jį Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Taryba patvirtino UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ daugiabučių namų laiptinių valymo tarifus: laiptinė valoma kas antrą darbo dieną – 0,113, laiptinė valoma du kartus per savaitę – 0,098, laiptinė valoma vieną kartą per savaitę – 0,054 Eur be PVM už 1 kv. m.

Taryba nustatė UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Elektrėnų savivaldybės gatvių, vietinių kelių ir žaliųjų plotų priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainius.

Nustatytas Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 14,7.

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt  (Taryba, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos sprendimai).

Tarybos ir mero sekretoriatas

Related posts