I. HUMORAS # JONO PAULAUSKO P. <124 /158> NUOTAIKINGA! # 2022 – 01 – 13

I. HUMORAS

JONO  PAULAUSKO

 

124 / 158

DIRST: NUOTAIKINGA!

Atsiuntė  JONAS PAULAUSKAS

2022 -01 – 13

Petro I nurodymai, kaip elgtis svečiui pokyliuose (asamblėjose)

Kaip žinoma, Rusijos caras Petras I garsėjo savo ekstravagantišku elgesiu, keistomis iniciatyvomis bei įsakymais. Iš jo valdymo laikų yra išlikusios caro rekomendacijos pokylių (vadinamųjų asamblėjų) svečiams, kurios buvo užrašytos Petro I patarėjo Aleksandro Menšikovo. Iš XVII–XVIII a. rusų kalbos caro priesakus nebuvo taip jau lengva išversti.

Apie garbingą svečiavimąsi asamblėjose

Prieš pasirodant viešumoje, svečiui derėtų būti:

1. Nusipraususiam kruopščiai, nepraleidžiant „tų“ vietų.

2. Nusiskutusiam švariai, idant damų švelnybėms bjauriais gaurais nepakenktų.

3. Pusiau alkanam ir mažumėlę išgėrusiam arba išvis ne.

4. Apsirengusiam padoriai, bet ne per daug, išskyrus damas puikiąsias. Pastarosioms leistina saikingai savo išvaizdą kosmetika papuošti. Gracija, linksmumu ir gerumu skirtis nuo šiurkščių kavalierių.

5. Staiga atsidūręs šviesioje salėje – ūpo neprarask, kūnu nestabarėk, o atvirkščiai – nelaukdamas į svečių tarpą įsijunk.

6. Į svečius atėjęs su namų išplanavimu iš anksto blaivia galva susipažink, o ypač dėmesį atkreipk, kur yra klozetai. Šias žinias į tą proto kertelę atsidėk, kuri vynui mažiausiai pasiduoda.

7. Valgyk saikingai, kad apsunkęs pilvas šokiui netrukdytų.

8. Gerk į valias, kol kojos laiko. Jei nelaiko – gerk sėdėdamas. Gulinčiam gert neduok, kad neužspringtų, nors ir prašys. Paspringusiems šlovė! Kadangi tokia mirtis Rusioje nuo seno garbinga yra.

9. Jei saiko nejauti – draugu pasikliauk.

10. Nusigėrusius guldyti atsargiai, kad nesusižeistų ir kad netrukdytų šokiams. Guldyti atskirai ant grindų, kitaip atsibudus sumišimo neišvengs.

11. Bėdą pajutęs, nepanikuok, tačiau greitu žingsniu eik į vietą minėtą, kelyje negaišdamas ir visas pastangas sutelkęs tave piktybiškai išdavusio pilvo numalšinimui.

12. Būdamas be žmonos, arba, neduok Dieve, viengungis, į moterų puikybes žvelk ne su atviru godumu, o slapčia – jos tai pastebi. Neabejok – tokia maniera ir jas pagerbsi, ir kaip įžūlėlis nepagarsėsi.

13. Rankomis veik labai atsargiai ir tik tikrą ženklą pamatęs, kad tai leidžiama, kitaip jos sumišimą ant veido ilgai nešiosi, kadangi gailesčio jos nepažįsta.

14. Be dainos nėra linksmybės Rusioje, tačiau jas pradeda su šeimininko ženklu. Neįsijausk, kaimyno klausykis – bliaudamas vienas, supanašėsi su Balaamo asile. Muzikalumu ir saldžiu balsu, priešingai, – susilauksi daug svečių pagyrų.

15. Atmink, damų širdis labai į muziką linkusi. Pasinaudok tuo ir nepamyluotas neliksi.

16. Pamatęs asamblėjoje personą kilmingą, kad ir carą, ūpo neprarask, neišsižiok, tačiau ir neišsišok – pataikauti vargu ar sugebėsi, o štai pakenkti sau girtas trigubai nei blaivas gali.

17. Po to – su Dievu pirmyn! Šio priesako laikykis visuomet, o ne bandyk atsiminti kokį punktą, stovėdamas kaip kuolas linksmybių sūkuryje.  

Related posts