I. KULTŪRA, TRADICIJOS # WWW.DIRST.LT P. <1045 / 1196> UŽUOJAUTA # 2022 – 01 – 21

I. KULTŪRA, TRADICIJOS

1045 / 1196

  UŽUOJAUTA

 Mirus www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės bičiulei, Lietuvos pensininkų sąjungos Kaišiadorių bendrijos pirmininkei Marytei Petkevičienei jos artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

AMŽINĄJĮ ATILSĮ… 

 Portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė

2022 m. sausio 21 d.

Related posts