I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P. <494 / 605> KELIOS SKVARBIOS BŪTIES MINTYS # 2022 – 01 – 22

I. IŠMINTIS

ROMUALDO ČERNECKIO

494 / 605

KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS

2022 – 01 – 22

Kai rinkimai patenka į politinių verteivų rankas, išmintingiems žmonėms jie tampa akivaizdžiu farsu.

Dabartiniai rinkimai dažniausiai tampa demokratijos vėliava prisidengusios kuo tikriausios diktatūros priemone.

Rinkimuose paisomi įtakingųjų interesų grupių nauda, o ne daugumos šalies piliečių valia.

Related posts