I. KULTŪRA, TRADICIJOS # ROMUALDO ČERNECKIO P. <506 / 617> PUSIAUŽIEMIS # 2022 – 01 – 25

I. KULTŪRA, TRADICIJOS

ROMUALDO ČERNECKIO

506 / 617

PARUOŠĖ ROMUALDAS ČERNECKIS

2022 – 01 – 25

Šaltinis: 2022 METŲ KALENDORIUS

PUSIAUŽIEMIS

Sausio 25 diena liturginiame kalendoriuje skirta pirmųjų pirmųjų krikščionių persekiotojo Sauliaus stebuklingam atsivertimui paminėti. Jis tapo vienu uoliausių Kristaus mokslo skleidėjų tarp to meto pagonių, žinomas apaštalo Pauliaus (Povilo) vardu.

Kadangi tai nėra privaloma bažnytinė šventė, žmonės tądien į bažnyčią neskuba. Tačiau ši diena ypatinga tuo, kad tą dieną galima įdėmiai stebėti orus. Senovėje buvo tikima, kad tos dienos priešpiečio oras atitinka pirmąją, o popietinis – antrąją žiemos pusę. Jeigu tądien saulėta, buvo spėjama būsiant gražią vasarą ir gerus metus, jei debesuota – tais metais daug žmonių mirsią, jeigu lyja ar sninga, tąmet būsiąs didelis brangymetis, nes javai supus, o jei smarkus vėjas pučia, tarp žmonių galintys kilti dideli neramumai.

Šią dieną miške savo oloje nubunda barsukas, iškiša galvą apsidairyti ir išeina pasivaikščioti arba smunka atgal į olą bei gulasi ant to paties šono.

Nors, pasak specialistų, ši data jau tėra formalumas ir neatspindi besikeičiančios gamtos ritmo, tačiau tikėjimas barsuku reikalingas žinjimui apie tautą, jos papročius ir tikėjimus.

Related posts