I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P. <717 / 828> KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS # 2022 – 03 – 07

I. IŠMINTIS

ROMUALDO ČERNECKIO

717 / 828

KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS

2022 – 03 – 07

Daugelis natūralų gamtinį poreikį apsėklinti patelę ir palikti palikuonių vadina poetų plačiai išgarbinta meile. 

Skyrybų ar nelaimingų porų gausa, deja,  atskleidžia išsigalvotos meilės  esmę. 

Dažniausiai tikra draugystė, kad ja galima būtų pasitikėti, turi nueiti rūsčius išbandymų kelius.

Related posts