I. DISKUSIJOS, KRITINIS DIRSTELĖJIMAS # JONO PAULAUSKO P. <261> DIRST: MITAI APIE SVEIKĄ MITYBĄ V # 2022 – 03 – 19

I. DISKUSIJOS, KRITINIS DIRSTELĖJIMAS

JONO  PAULAUSKO

 

 261

DIRST: MITAI APIE SVEIKĄ MITYBĄ

 JONAS PAULAUSKAS

2022 -03 – 19

Besaikis skysčių vartojimas – lyg nuodai

V

Didelė dalis interviu skirta skysčių  vartojimo mito sugriovimui. Mitybos ekspertai tvirtina, kad žmogui kasdien reikia išgerti nuo 2 iki 3 litrų skysčių.

„Bet kaip čia yra, kad agurko sudėtyje yra 97 proc. vandens, o obuolio – 87 proc. Ar reikėtų agurką kuo nors užkąsti ar obuolį kuo nors užgerti?“, – klausia U.Pollmeris. Lęšiuose yra 77 proc. vandens, netgi dešrelėje jo yra apie 60 proc.

Kiekvienas dietologas žino, kad rekomendacija gerti nejaučiant troškulio yra kvaila. Šis patarimas jau sukėlė daugybę apsinuodijimų vandeniu. Ypač kenkia mažiems vaikams: jie visur tamposi saldaus gėrimo gertuves ir ištisai gurkšnoja, atitinkamai gaudami kalorijų, mažiau valgo ir jiems pritrūksta druskos. O juk be druskų nėra šlapimo. Jei ir toliau jie gurkšnoja, gali susirgti. Tas pats ir su sportininkais bei dietos besilaikančiomis moterimis. Patarimas „mažiau druskos, daugiau vandens“ veda tiesiai į mirtinus pavojus, įsitikinęs dietologas.

Чрезмерное потребление жидкости – подобно яду

V

Большая часть интервью посвящена развенчанию мифа об употреблении жидкости. Специалисты по питанию утверждают, что человеку необходимо ежедневно выпивать от 2 до 3 литров жидкости.

„Но как получается, что огурец содержит 97% воды, а яблоко – 87%. Должен ли я есть огурец или пить яблоко?“, – спрашивает Поллмер. Линзы содержат 77 проц. воды, даже в колбасе ее около 60 процентов.

Каждый диетолог знает, что рекомендация пить, не чувствуя жажды, глупo. Этот совет уже вызвал много отравлений водой. Особенно вредно это для маленьких детей: они везде с собой носят фляги сладкого напиткаи все время потягивают, соответственно получая калории, меньше съедая и им не хватает соли. А без соли нет мочи. Если они продолжат пить, могут заболеть. То же самое касается спортсменов и женщин, сидящих на диете. Совет «меньше соли, больше воды» ведет прямо к смертельной опасности, считает диетолог. 

Related posts