I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1291> DIRST: MANO CREDO, KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS, ŠIOS DIENOS PRAZĖ # 2022-05-23

I. IŠMINTIS

ROMUALDO ČERNECKIO

1291

DIRST: MANO CREDO!

2022-05-23

SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO.

<Tai kasdienis kartotinis>

KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:

 MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – MORALĖS AKTUALIJA 

MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ:

KOL PASAULYJE REALIOJE APLINKOJE SIAUTĖJANTIS BLOGIS NEBAUDŽIAMAI KONEVEIKS BEI VISAIP TYČIOSIS IŠ NATŪRALAUS ŠVENTO KERŠTO BEI PAGIRTINOS NEAPYKANTOS PRIEŠUI, KOL  VALSTYBĖS INSTITUCIJOS NIEKŠYBĘ VEIDMAINIŠKAI GINS IR JAI TEIKS ĮVAIRIAS PRIVILEGIJAS, TOL NUO VISOKIŲ NUSIKALTĖLIŲ  NUKENTĖJUSIEJI PRIEŠ BANDITUS LIKS BEJĖGIAI.

Related posts