I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <113> „STRĖLĖ“ FANTASTINĖ APYSAKA „PASKUTINIS SUSITIKIMAS“ XIX DALIS PAŠAUKTI ELZA! # 2022-06-23

I. KŪRYBA

KITŲ AUTORIŲ

113

FANTASTINĖ APYSAKA

„STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                      

2022-06-23

PASKUTINIS SUSITIKIMAS  XIX

PAŠAUKTI ELZA!

Rugilė niekaip negalėjo pamiršti Elzos, savo mokinės bei draugės, kai būdama Irina Aleksandrovna Gromova dėstė kūno kultūrą vienoje iš Maskvos mokyklų.

Tuo tarpu Žemėje jau buvo 2014-jų pavasaris, o Elza puikiai mokėsi paskutinėje vienuoliktoje klasėje ir ruošėsi baigiamiesiems egzaminams.

Abiturientė taipogi dažnai prisimindavo autokatastrofoje žuvusią Iriną, kuri buvo jai ne tik mokytoja, bet ir vyresnioji draugė. Liūdėjo dėl jos ir net nenutuokė, kad ši gyva, yra už devynių šviesmečių nuo Žemės, Sirijaus sistemoje, bei daro viską, kad šešiolikmetė Elza Stroganova būtų pašaukta į Pirmtakų Planetą.

Rugilė šiuo klausimu bandė kreiptis į OMM viršininkę Amazonę Linarą, bet ši net nesileido į kalbas. Tada jai pavyko patekti pas pačią Pirmtakų Princesę Simoną. Buvusi operatyvinė Amazonė buvo priversta eilinį kartą, dabar jau iš pačios Princesės, išgirsti kritiką dėl savivalės bei nebaigtos operatyvinės misijos. Rugilė klausėsi tyliai nuogąstaudama, kad Princesė jos nė neišklausys.

Tačiau Princesė Simona išklausė atvykusią Amazonę, kuri ilgai pasakojo apie Elzą.

„Elza ne tokia, kaip visi žemiečiai. Ji žingeidi, veržli, o svarbiausia – teisingai suvokia Pasaulio vystymąsi…Jos sąmonė neužteršta melu bei apsimetėliškumu. Taip, Elzai dar trūksta žinių, tTačiau ji nutuokia ir apie Impulsą Pirmapradį, ir apie Tąsos esmę Visatoje. Aš daug bendravau su ja, daugiausiai klausydavausi ir esu tikra, jog Elzą būtina pašaukti į Pirmtakų Planetą! Juk mums reikia, kad Žemėje atsirastų tikrąją tiesą pažinusieji…“

Tada dar niekas nė negalvojo, kad šešiolikmetė žemietė Elza ne tik pažins tikrąją tiesą, bet ir taps visagale Pirmtakų Civilizacijos valdove bei pakeis Princesės Misijoje pačią Simoną.

Ir Simona sutiko.

Į Maskvą buvo pasiųstos operatyvinės Amazonės, kad stebėtų  Elzą. Be to, buvo ruošiamas erdvėlaivis bei telkiama komanda, vadovaujama Amazonės Rugilės.

(B. d.)

Related posts