I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # R.Č./DIRST.LT P.<6313> D.: ABITURIENTAMS – PAPILDOMOS MATEMATIKOS KONSULTACIJOS # 2023-01-28 

I. ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOSDIR

ROMUALDO ČERNECKIO

 

6313

D.: ABITURIENTAMS – PAPILDOMOS MATEMATIKOS KONSULTACIJOS 

 Informacijos šaltinis:

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

Savivaldybės abiturientams bus organizuojamos papildomos matematikos konsultacijos

2023-01-26

Susitikimas su MB įmonės ,,Lectorpro“ vadove

Elektrėnų ,,Versmės“ ir Vievio gimnazijose vyko susitikimai su MB įmonės ,,Lectorpro“ vadove Jurgita Jaruševičiene. Susitikimuose dalyvavo Elektrėnų ,,Versmės“, Semeliškių ir Vievio gimnazijų abiturientai, matematikos mokytojai, gimnazijų vadovai, Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas dr. Džeraldas Dagys ir vyr. specialistė Lina Viktoravičienė.

Pritarus Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui Gediminui Ratkevičiui ir skyrus finansavimą, savivaldybės abiturientams ir matematikos mokytojams buvo pateiktas pasiūlymas dėl papildomo matematikos mokymo abiturientams ir galimybės gimnazijų mokytojams stebėti, aktyviai dalyvauti šiuose užsiėmimuose, rengiantis matematikos valstybiniam brandos egzaminui.

2022 metų matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai buvo prasčiausi visoje valstybinių brandos egzaminų vykdymo istorijoje tiek Lietuvoje, tiek mūsų savivaldybėje. 2022 metais mūsų savivaldybėje matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 51 procentas abiturientų.

Elektrėnų savivaldybės administracijos tikslas – padėti abiturientams sėkmingai pasiruošti matematikos valstybiniam brandos egzaminui, o pažangiausiems abiturientams gauti Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto asmeninį kvietimą studijuoti; matematikos mokytojams sudaryti galimybę stebėti savo mokinių mokymąsi kitoje aplinkoje, kelti kvalifikaciją. Mokytojai, dalyvaujantys / kuruojantys šias konsultacijas, gaus Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.

Po susitikimo didelė dalis (90) abiturientų pareiškė norą dalyvauti papildomose matematikos konsultacijose:

Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos 54 mokiniai;

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 30 mokinių;

Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 6 mokiniai;

Konsultacijose drauge su savo mokiniais dalyvaus ir 7 matematikos mokytojai.

Į bendrą ir išplėstinį kursą bus įtraukta:

 • koncentruotas medžiagos pateikimas, pakartojant 11-os ir 12-os klasių kursus;
 • papildomos konsultacijos namų darbams atlikti;
 • MS Teamsmokymosi platformos integracija į projektą;
 • techninis projekto įgyvendinimas, bendradarbiaujant su VU IT skyriumi;
 • užsiėmimų įrašai (galimybė atsisiųsti medžiagą);
 • užsiėmimų medžiaga (pamokos turinys) skaitmeniniu formatu;
 • lankomumo ir pažangumo ataskaitos;
 • galimybė gimnazijų mokytojams stebėti ar aktyviai dalyvauti kursuose;
 • galimybė nemokamai papildyti besimokančiųjų sąrašą (iki dešimt mokinių);
 • nemokami edukaciniai seminarai (nemokamų studijų galimybės, universitetų mugės, motyvaciniai renginiai ir kt.);
 • rėmėjų dovanos.

Šių konsultacijų skyrimas yra papildoma priemonė, siekiant geresnių mokymosi pasiekimų. Kitos numatytos priemonės, kurios prisideda prie mokinių pasiekimų gerinimo, buvo aptartos ir jau pradėtos įgyvendinti.

Elektrėnų savivaldybė bus dvyliktoji savivaldybė Lietuvoje, kuri pasitelkė šią mokymosi priemonę, siekdama pagerinti matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatus.

2023 metais Elektrėnų savivaldybėje mokosi 157 abiturientai (be suaugusiųjų klasių ir VšĮ EPMC), iš jų matematikos valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 146 mokiniai.

Elektrėnų savivaldybės administracija

Related posts