I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6328> D.: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2023-01-30

I. DATA

ROMUALDO ČERNECKIO

6328

ROMUALDAS ČERNECKIS

2023-01-30

D.: SAUSIO 30 – KALENDORINĖ DIENA

## 

Tai 28-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šiolei iki metų galo lieka 335 dienos (keliamaisiais metais – 336). 

  ## 

• 1387 – Vilnius gavo Magdeburgo teises;

•1433 – Livonijos magistras paskelbė karą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Kęstutaičiui ir įsiveržė į Lietuvos žemes;

• 1667 – ATR-Maskvos karas (1654-1667): Andrusovo paliaubos;

• 1854 – Lietuvoje nutiesta pirmoji telegrafo linija;

• 1889 – Mažojoje Lietuvoje pradėtas leisti Vinco Kudirkos redaguojamas visuomeninis politinis literatūros ir mokslo žurnalas „Varpas“. Jis buvo leidžiamas iki 1905 m.;

• 1918 – Lietuvos Taryba pareikalavo, kad Rusija grąžintų išvežtas kultūros vertybes. Tarybos nutarimą pasirašė Jonas Basanavičius.

• 1919 – Lietuvos kariuomenės Inžinerinėje kuopoje sukurtas specialus aviacijos būrys, tapęs Lietuvos Karo Aviacijos pagrindu;

• 1995 – Stokholme dalyvaujant Švedijos karaliui Karlui XVI Gustavui ir karalienei Silvijai, Vilniaus universiteto Skandinavistikos katedrai įteiktas apdovanojimas už puikius rezultatus mokant studentus švedų kalbos;

• 1999 – įsteigta Lietuvos nacionaldemokratų partija. Pirmininku išrinktas Rimantas Smetona.

• 2009 – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad gatvių pavadinimai Vilniaus krašte turi būti rašomi tik valstybine lietuvių kalba.

  ## 

Harmoninga sveikata yra susijusi su mūsų vidinio Dieviškumo spinduliuote, kuri veikia ir mus pačius, ir mus supantį pasaulį. O šią spinduliutę galime kontroliuoti savo nuostatomis bei gyvenimo būdu. Ją stiprina pozityvios mintys, emocijos. Čia dar gali padėti meditacija ir tylus buvimas su savimi.

Jasmuheen 

  ## 

Vardadieniai:

Algina – Banga – Bangas (Bangys, Bangius) – Banguolė – Banguolis – Hiacinta (Jacinta) – Ipolitas – Liudvika (Liuda) – Martyna (Martė) – Milgauda (Milgaudė) – Milgaudas – Milius – Sabina

Related posts