I.: IŠMINTIS/KŪRYBA # FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS „TROŠKIMŲ PALAIMINTIEJI“ (GEGUŽĖS 22–28 D.) # JERONIMO LAUCIAUS P.<183> 2023-05-24

I.: IŠMINTIS/KŪRYBA

JERONIMO LAUCIAUS 

 183

JERONIMAS LAUCIUS, FORTŪNIŠKOS gyvenimo meilės ir sėkmės jums linkintis  rašytojas, pozityvistas, energetinių seminarų vedėjas

2023-05-24

FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS

„TROŠKIMŲ PALAIMINTIEJI“

(GEGUŽĖS 22–28 D.)

Fortūna viliokliškai džiaugiasi tais, kurie siekia nepasiekiamo. Ji tyliai jiems pašnibžda, kad labai didelis noras ir yra tas galimybių raktas, padedantis pasiekti nepasiekiamo. Pirmyn, palaimintieji savo troškimais!

Jis siekė nepasiekiamo, norėjo to, kas jam nebuvo lemta.

Kuo labiau žmogus tolo nuo savo trokštamo tikslo, tuo labiau jo siekė.

Jo likimas jam negalėjo padėti, nes pats to neturėjo.

Žmogus tai suprato, tačiau vis tiek nepaliovė ieškojęs likimo dovanos.

Negalėdamas padėti, likimas surado kitą likimą, pasiskolino iš jo, ko neturėjo pats, ir tai atidavė savo globojamam žmogui.

Tapęs laimingu, pačiu laimingiausiu, žmogus šimteriopai grąžino savo ir likimo skolą.

P. S. ATRASK www.tryszvaizdutes.lt (skyrelis SEMINARAI 2023. ŽINIJA. TAI ĮVYKS BIRŽELIO 14 d.), You Tube ATRASK SAVE. Tel. +370 687 75147, el. p. JeronimasL@gmail.com 

## 

Related posts