I.: PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS/KULTŪRA, TRADICIJOS # D.: PORTALO WWW.DIRST.LT INTERNETINIAM LEIDINIUI „SKVARBUS  ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“ – 6 (V DALIS) # RED.P.<8112> 2023-08-04

I.: PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS/ KULTŪRA, TRADICIJOS

ROMUALDO ČERNECKIO

 

(RED.P.)

8112

D.: PORTALO WWW.DIRST.LT

INTERNETINIAM LEIDINIUI 

„SKVARBUS  ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“ – 6 

V DALIS 

Portale paskelbta: 2022-08-04

V. Linksmas pabendravimas

Kaip jau rašiau, portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ šeštųjų įkūrimo metinių šventė vyko liepos 25 dieną Vievio kavinėje „Sėkmės užeiga“. Paminėjime dalyvavo 15 žmonių (straipsnio I dalis).

Pagerbę J. Stepankevičiaus atminimą, grįžome į „Sėkmės užeigą“, kur apžvelgiau kūrėjų veiklą per ataskaitinį laikotarpį (straipsnio II dalis).

Vėliau kiekvienas paminėjimo dalyvis prie šventinio stalo tarė sveikinimo žodžius, pasidalino įvairiomis aktualiomis originaliomis mintimis. Susitikimą organizavome taip. kad visi buvo pagerbti, tad užmirštas nebuvo nė vienas. 

Tądien puikiai visus palinksmino  humoro duetas „Raskila“ bobelytės Antosė ir Zosė (šventės vedėja Lionė Bulaukienė ir jos bičiulė Nijolė Sedleckaitė).

Žodžiu, turiningai bei linksmai  praleidome laiką jaukioje aplinkoje  Apie paminėjimą mums liko geri prisiminimai. Juk verta dėmesio mintis, jog dabartinėje susvetimėjimo aplinkoje nuoširdus tarpusavio bendravimas yra didelė vertybė. Beje, senjorai tai puikiai supranta.

##

##

##

##

##

##

##

##

Related posts