Nūdienės realijos: akivaizdžiai tęsiasi kardinalūs pasaulio pertvarkos procesai

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

Nūdienės realijos: akivaizdžiai tęsiasi kardinalūs pasaulio pertvarkos procesai

2019 – 06 – 21

Dialektinė būtis nenuginčijama: akivaizdžiai tęsiasi kardinalūs pasaulio pertvarkos procesai.

Manau, verta dirstelėti į dvejus šio tarptautiniu mastu svarbaus istorinio reiškinio aspektus – į dabartinių pagrindinių įtakingiausių centrų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Kinijos, Rusijos priešpriešos tąsą ir į šiuolaikinės žmonijos išlikimui gręsiančio didžiulio konflikto galimybes.

Pasaulyje pagrindinių centrų priešpriešos tąsa

Dar neseniai JAV Žemėje bijojo visos planetos šalys ir nesipriešino bet kokioms šios supervalstybės veiksmams, o jeigu gynėsi, tai jų pasipriešinimas baigdavosi tragiškai. Nūnai padėtis šiuo atžvilgiu palaipsniui kinta.

Iš tikrųjų, stebėtojai vis dažniau atkreipia dėmesį į JAV pagrindinių branduolinių konkurenčių Kinijos bei Rusijos didėjantį vaidmenį esminiuose pasaulio pertvarkos procesuose. Žinoma, amerikiečiai dar galingi ir įtakingi. Kas dėl to ginčysis? 

Tačiau šiandien Kinija ir Rusija jau besąlygiškai nenusileidžia tarptautiniam hegemonui ir drąsiai skelbia savo egzistavimo nepriklausomą poziciją. Žinoma, tautų šeimininkui dėdei Semui, pripratusiam prie besąlygiško kitų šalių paklusnumo, tai nepatinka. Anksčiau jis imdavsi bet kokių jam į galvą šovusių priemonių savo pranašumui įtvirtinti, pavyzdžiui, Libijoje, Jugoslavijoje, Irake, Sirijoje. Nūnai tai efektyviai jau neveikia. JAV valiai jau nebepaklūsta ne tik tos dvejos minėtos branduolinės valstybės, bet ir, pavyzdžiui, NATO narė Turkija, Indija, Iranas, Šiaurės Korėja, netgi Lotynų Amerikos valstybės Venesuela Nikaragva, Bolivija, turinčios galingus užtarėjus.

Ekspertai taip pat pastebi dėl amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo izoliacionistinės pozicijos besiplečiančią politinę, ekonominę nesantaiką tarp JAV ir Europos Sąjungos (ES), ypač ES lyderių Vokietijos bei Prancūzijos.

Beje, nerimsta politinės aistros ir pačiose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kadangi D. Trumpas pareiškė kelsiąs savo kandidatūrą antrai prezidentavimo kadencijai, tai supervalstybės įtakingiausios opozicinės politinės jėgos jau ruošiasi tam ryžtingai pasipriešinti.

Sunku dabar pasakyti, ar joms pavyks, bet faktas –  ten irgi gali būti neprognozuojama ateitis.

Tik į tai pažvelgus aiškėja, kad JAV priverstos skaitytis su šaliai nemaloniomis realijomis, kurios XXI amžiuje sparčiai lekia link daugiapolio pasaulio.

Hibridiniai karai

Analizuodami įvairių konfliktinių situacijų temą ekspertai dažnai vartoja terminą „hibridiniai karai“. Jie tikrai vyksta. Jeigu išblėsta vieni, atsiranda kiti. Tai kompleksas ekonominių (Rusijos dujotieko Nord Stream 2 projekto realizacija, kiniečių Šilko kelio plano įgyvendinimas, Nikaragvos laivybos kanalo idėjos įvykdymo sujungiant Ramujį vandenyną ir Karibų jūrą atnaujunimas, kt.), moralinių, psichologinių (paplitęs oponentų šantažas, šmeižimas, kitoks menkinimas kad ir žiniasklaidoje), finansinių (pirmieji žingsniai silpninant dolerio vaidmenį pasaulyje, netgi jau kai kur pekybos srityje atsiskaitant auksu ar nacionaline valiuta) bei kitokių priemonių.

Be abejo, tai tik kai kurie pavyzdžiai.

Žinoma, įdomu dirstelėti į JAV bei NATO konkurentų požiūrį šia tema. Puikiai tai daro populiariausias šalies internetinės žiniasklaidos portalas www.delfi.lt. Antai jis paskelbė Maskvos valstybinio tarptautinių santykių instituto (MGIMO) Karinių ir politinių tyrimų centro knygoje pristatomą pasaulio viziją iki 2050 metų. Joje minima susiskaldžiusi Europa, stagnuojančios JAV ir drąsus daugiapolis pasaulis, kuriame tarp dominuojančiųjų šalių yra Kremlius. Tam priešinasi Vakarai, todėl, anot leidinio autorių, tarptautinis konfliktas tikėtinas 2025 m.

Matyt, sunku nuspėti, kiek tai realu, nors smarkios ginklavimosi varžybos bei pasiruošimas kariniams veiksmams vyksta pilnu tempu.

Be abejo, pasaulio karingiausieji nėra kvaili. Jie puikiai suvokia situaciją: branduolinio konflikto metu juk žūtų ir jie patys, brangiausieji! Tad priešininkai svarsto įmanomus lokalinio bei regioninio konflikto bei menko intensyvumo karo su minimaliu oponentų įsikišimu variantus.

Šiandien aišku viena – reikalingos pastovios veiksmingos  priemonės „karštoms galvoms vėsinti“. Tuomet, tikėtina, žmonja nesulauks visa ką naikinančio kruvino derliaus ir išliks…

Related posts