SVEIKATA Kodėl česnaką reikia dėti po pagalve ЗДОРОВЬЕ Почему нужно класть чеснок под подушку 

SVEIKATA

Informacinę medžiagą paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

Информационный материал подготовил РОМУАЛЬДАС ЧЕРНЕЦКИС, www.dirst.lt

lietuvių/rusų kalba

литовский/русский язык

Kodėl česnaką reikia dėti po pagalve

2019 – 08 – 13

Česnakas ne tik mėsos ir daržovių patiekalams priduodantis pikantišką skonį indregentas, atgrasantis vampyrus ir aistringus meilužius. Tai dar ir ganėtinai naudingas pačios Gamtos vaistinis preparatas.

Tas kvapas!

Česnakas turtingas vitaminu B, magniu, kaliu, ir natriu. Jame daugybė žmogui reikalingų sudėtingų angliavandenių ir baltymų. Daugeliui patinka mėsos bei žuvies skonį paryškinantis česnako aštrumas. Pastovus šio augalo vartojimas padeda apsisaugoti nuo širdies ligų, ARVI (aštrios respiratorinės virusinės infekcijos) ir diabeto.

Vienas dalykas atbaido šio naudingo bei savotiškai skanaus augalo mėgėjus – nepakenčiamas kvapas, pirminė buvimo priežastis kurio yra sudėtingas organinis junginys alicinas. Pilnose česnako skiltelėse šio elemento nėra. Augalo ląstelėje tėra fermentai – alinazė ir aliinas, – kurių susijungimas sudaro aliciną. Šis jų sąryšis vyksta valant bei pjaustant česnaką. Todėl ir alicinui būdingas aštrus kvapas.

Apie česnako vertingas savybes žinojo dar tolimi mūsų protėviai. Jų žinios buvo grįstos stebėjimais ir gyvenimiška patirtimi. Pagaliau ir mokslininkai nusprendė išsiaiškinti, koks česnako poveikis mikrobiologijos požiūriu. Tam skirti tyrimai surengti Izdaelyje, Veicmano mokslo institute. 

Tyrimų centro specialistai – biochemikas Meerʾas Vilčekʾas ir mikrobiologas Davidas Mirelmanas – nustatė, jog aštriai kvepiantis alicinas yra augalo pagrindinė apsigynimo priemonė. Ji apsaugo augalo ūglius bei vaisius nuo parazitų sunaikinimo. Ir reikalas ne tik nemaloniame skonyje. Alicinas blokuoja fermentus, sudarančius galimybes patogeniniam (ligą sukeliančiam) mikroorganizmui patekti bei adaptuotis šeimininko kūne.

Įdomu, kad ši priešmikrobinė medžiaga gina ne tik patį augalą, bet ir jį valgančias būtybes (įskaitant ir žmogų). Alicinas efektyvus keletos dešimčių bakterijų, virusų bei grybelių atžvilgiu. Pasak D. Mirelmano, pagrindinė ypatybė ta, jog patogeninė flora negali būti stabili prieš aliciną. Tuo jis veiksmingai skiriasi nuo antibiotikų, prie kurių bakterijos anksčiau ar vėliau prisitaiko.

Ši unikali savybė sudaro dideles galimybes sukurti naujos kartos priešmikrobinius preparatus. Probema tik tame, kad prapjovus česnaką alicinas palaipsniui išgaruoja. Dabar Veicmano instituto specialistai kuria sintetinį aliciną, kurį galima bus saugoti ilgą laiką.

Skiltelė po pagalve

Kol mokslininkai kuria naujos kartos antibiotikus, kiekvienas pageidaujantis gali su česnako pagalba gydytis namuose. Ir ne tik nuo gripo bei anginos.

JAV žinomas dietologas Džonas Milneris iš Pensilvanijos nacionalinio sveikatos instituto įrodė, jog alicinas bei kitos česnake esančios medžiagos blokuoja nitrozamino junginius. Pastarieji yra kancerogeniniai susijungimai, kurie sudaro sąlygas ląstelių mutacijai ir, kaip pasekmei, onkologijai.

Česnake esančios medžiagos taip pat priešinasi kraujagyslių užsikimšimui cholesterolio krešuliais, kurių pasėkoje paprastai būva insultas. Eksperimentiniu būdu tai įrodė JAV Viskonsono universiteto profesorius Irvinas Goldmanas. Taigi naudingų savybių pas tokią įprastą skiltelę kiekvienoje virtuvėje labai daug.

Bet I. Goldmanas bei kiti minėti mokslininkai atkreipia dėmesį į tai, kad terapeutinės ir profilaktinės savybės yra tik pas šviežią, ką tik neseniai supjaustytą česnaką. Esant šiluminiam apdorojimui – virimui/kepimui – visos naudingos medžiagos iš jo akimirksniu dingsta.

Medikai pataria kiekvieną vakarą šviežio česnako skiltekę padėti po pagalve. Pamažu iš jo garuojantis alicinas puikiai pasipriešina mikrobams, infekcijoms ir netgi vabzdžiams. Pastarasis ypatumas reikalingas ypač jautriems nervingiems žmonėms, kurie opiai reaguoja esant mažiausiems vorams ar uodams ir tuomet negali kambaryje užmigti.

Tačiau ir dabar augalo efektyvių savybių sąrašas nesibaigia. Česnako alicinas padeda suskystinti ir pašalinti gleives iš nosies šnervių. Sloguojantiems žmonėms būtinai reikia pasidėti česnako skiltelę po pagalve. Ryte nosies užgulimas tikrai prapuls!

Ir dar vienas puikus su česnaku susijęs pobūdis: jo nemaloniai kvepiančios skiltelės nuramina nervų sistemą ir padeda užmigti. Dėl alicino organizmas daugiau vartoja kalio bei magnio. Jie atpalaiduoja raumenis ir stimuliuoja harmono sukūrimą, kuris duoda pradžią miego procesui.

Žmonėms, kurie kenčia nuo nemigos, širdies ir kraujagyslių, infekcinių bei kitų ligų, verta pamėgti česnako kvapą. Juk jis dovanoja sveikatą ir poilsį. Svarbiausia gi – pas šį vaistą nėra jokių šalutinių efektų!

ЗДОРОВЬЕ

Почему нужно класть чеснок под подушку 

13 – 08 – 2019

Чеснок — не только ингредиент, придающий пикантный вкус мясным и овощным блюдам, отпугивающий вампиров и страстных любовников. Это еще и весьма полезный лекарственный препарат от самой Природы.

Тот запах!

Чеснок богат витамином В, магнием, калием и натрием. В нем масса необходимых человеку сложных углеводов и белка. Многим нравится острота чеснока, подчеркивающая вкус мяса и рыбы. Регулярное употребление этого растения предупреждает болезни сердца, ОРВИ (острой респираторнщй вирусной инфекции) и диабета.

Одно отталкивает фанатов этого полезного и по-своему вкусного растения — нестерпимый запах, первопричиной которого является сложное органическое соединение под названием аллицин. В целых зубках чеснока этого элемента нет. В клетках растения присутствуют лишь ферменты — аллициназа и аллиин, — при соединении которых образуется аллицин. Происходит это объединение во время очистки и нарезания чеснока. Отсюда — резкий запах, свойственный аллицину.

О полезных свойствах чеснока знали еще наши далекие предки. Их знания базировались на наблюдениях и житейском опыте. Наконец и ученые решили разобраться, как же действует чеснок с точки зрения микробиологии. Посвященные этому исследования были проведены в Израиле, в Научном институте Вейцмана. 

Специалисты исследовательского центра — биохимик Меер Вильчек и микробиолог Давид Мирельман — установили, что остро пахнущий аллицин является главным защитным средством растения. Он оберегает чесночные побеги и плоды от уничтожения паразитами. И дело не только в неприятном вкусе. Аллицин блокирует ферменты, позволяющие патогенному (вызываюгему болезнь) микроорганизму проникать и адаптироваться в организме хозяина.

Интересно, что это противомикробное вещество служит щитом не только для самого растения, но и для поедающих его животных (включая человека). Аллицин эффективен в отношении нескольких десятков бактерий, вирусов и грибков. По словам Д. Мирельмана, главная особенность в том, что патогенная флора не может выработать устойчивость к аллицину. В этом он выгодно отличается от антибиотиков, к которым бактерии рано или поздно приспосабливаются.

Это уникальное свойство открывает широкие возможности для создания противомикробных препаратов нового поколения. Проблема заключается лишь в том, что после разрезания чеснока аллицин из него постепенно испаряется. Сейчас специалисты Института Вейцмана работают над созданием синтетического аллицина, который можно будет хранить долгое время.

Зубок под подушкой

Пока ученые трудятся над изобретением «антибиотиков» нового поколения, любой желающий может без каких-либо препятствий лечиться чесноком дома. И не только от гриппа и ангины.

Известный в США диетолог Джон Милнер из пенсильванского Национального института здоровья, доказал, что аллицин и другие присутствующие в чесноке вещества блокируют синтез нитрозаминов. Последние являются канцерогенными соединениями, приводящими к мутации клеток и, как следствие, онкологии.

Содержащиеся в чесноке вещества противостоят также закупорке сосудов холестериновыми бляшками, которая обычно приводит к инсульту. Это доказал экспериментальным путем профессор Ирвин Голдман из Висконсинского университета в США. Так что полезных свойств у такого обычного на каждой кухне зубка очень много.

Однако И. Голдман и другие перечисленные ученые акцентируют внимание на том, что терапевтические и профилактические свойства есть только у свежего, только что или недавно нарезанного чеснока. Во время тепловой обработки — варки/жарки — все полезные вещества из него мгновенно улетучиваются.

Медики советуют класть зубок свежего чеснока под подушку каждый вечер. Понемногу испаряющийся из него аллицин прекрасно противостоит микробам, инфекции и даже насекомым. Последнее качество пригодится чрезмерно впечатлительным и нервным людям, которые чутко реагируют на наличиe малейших паучков и комаров и не могут тогда в комнате заснуть.

Но и на этом перечень полезных свойств растения не заканчивается. Чесночный аллицин помогает разжижать и выводить слизь из носовых пазух. Людям с насморком обязательно нужно класть зубок чеснока под подушку. К утру заложенность носа обязательно исчезнет!

И еще одна замечательная вещь связана с чесноком: его дурно пахнущие зубки расслабляют нервную систему и помогают заснуть. Аллицин способствует повышенному потреблению организмом калия и магния. Они расслабляют мышцы и стимулируют выработку гормона, запускающего процесс засыпания.

Людям, страдающим от бессонницы, сердечно-сосудистых, инфекционных и других заболеваний, стоит полюбить запах чеснока. Ведь он дарит здоровье и отдых. А главное — у этого лекарства нет никаких побочных эффектов!

Related posts