Pamąstymai: pasaulį valdo egocentrizmas ir jtakingiausiųjų geopolitinių jėgų interesai

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

 Pasaulį valdo egocentrizmas ir įtakingiausiųjų gepolitinių jėgų interesai

(Pamąstymai)

2019 – 09 – 04 

Apie žmogaus vidinio pasaulio pažinimo aktualijas bei peripetijas rašiau portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ puslapiuose, pavyzdžiui, straipsnyje „Pamąstymai: ar dabar įmanoma Lietuvoje sukurti gerovės valstybę?“ (2019 – 07 – 14).

Be savosios žmogiškosios prigimties supratimo objektyviau pažinti supančią aplinką, manau, sudėtinga, jeigu išvis įmanoma. Deja, didesnės bendruomenės daliai tai neįdomu, nesuvokiama arba nepasiekiama. Dėl to, galimai, AUKŠTESNIO IŠSIVYSTYMO LYGIO KAŽKAS mūmyse, šalimai arba netoliese stebi mus ir, be abejo, netgi nesiruošia prasidėti su primityvais. 

 

Egocentrizmas vyrauja nuo mums žinomos civilizacijos pradžios

Pirmiausia išsiaiškinkime, kas yra egocentrizmas. Tai perdėtas dėmesys sau, savęs laikymas visa ko centru, individualizmo ir egoizmo forma: individas – žmogus, asmuo, individualizmas – jo poreikiai; egoizmas – pirmenybės teikimas savo reikalams, savimeilė, savanaudiškumas.

mes žinome apie šios asmenybės psichologinio reiškinio veikimą? Apie ankstesnes Homo sapens civilizacijas užsiminti neverta, kadangi bent jau didžiajai žmonijos bendruomenės daliai apie jas gauna labai mažai žinių, beje, dažniausiai archeologinių radinių, spėliojimų ar gandų lygyje. Tuo tarpu laikmetyje, kai fiksuojami pirmieji mūsų įsivaizduojamo žmogaus atsiradimo ženklai, egocentrizmas jau veikė, o vėliau ir evoliucionavosi. Jis vyravo visose mums žinamose santvarkose. Tiesa, socializmas propagavo padorumo vertybes, tačiau daugelis tų, kurie, pavyzdžiui, anuometinėje Tarybų Sąjungoje priėjo prie lovio (nomenklatūra, o ir paprasti „gyventi mokėję“piliečiai) savanaudiškumą pripažino bei juo slaptai naudojosi. Beje, tai (žmogaus prigimties amoralinė pusė – R. Č.) viena iš pagrindinių tos santvarkos, kaip ir kitų ankstesnių imperijų, griūties priežasčių.

Kapitalizmas – neišimtis. Šioje santvarkoje taip pat vyrauja egoncetriški vadovai bei jų analogiška aplinka…

Ką daryti, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, sukurti gerovės valstybę? Manau, kad tai labai sunkus, bet įmanomas uždavinys. Tik būtina IŠMINTIES ir DOROS DIKTATŪRA, kuriai vadovautų iš tikrųjų šiai idėjai atsidavę, daugybę šalininkų turintys žmonės, pasiruošę blogąją asmens prigimties pusę išrauti su šaknimis.

Ar tokių bandymų buvo? Taip. Deja, kaip toje pasakoje, karžygiai prie lovio patys tapdavo drakonais…

Tad Lietuvoje puikiai žinomas politikas Vytautas Landsbergis nieko ypatingo, įžeidžiančio bei naujo nepasakė, jog lietuviai akivaizdžiai gobšūs. 

Plepėjimas, veiksmas ir jo rezultatai

Koks politikų elgesys akivaizdžiai negatyvus viešoje informacinėje erdvėje? Pavyzdžiui, daug be reikalo, tuščiai iš tribūnų, susitikimuose, kitur kalbėti,  kažką prižadėti, bet neįvykdyti . Save gerbiančiam žmogui tai paprasčiausiai atima norą su jais bendrauti. 

Ko reikia? Mažiau beprasmių tauškalų. Pasirodęs viešumoje politinis veikėjas turėtų labai trumpai apibūdinti savo skelbiamo reikalo esmę, kiek plačiau – atliktą veiksmą, o po to išsamiai bei argumentuotai papasakoti apie atlikto darbo rezultatyvumą, naudą gyventojams.

Kitaip, nuobodu, neefektyvu, juokinga, tiesiog komiškai bjauru… 

 

Ar žinome jtakingiausias geopolitines jėgas

Galvoju, kad tikrųjų įtakingiausių geopolitinių jėgų nežinome, na, gal apie jas turime labai menką supratimą. Esame kažką girdėje apie Rotšildų, Rokfelerių šeimynas, apie laisvuosius masonus (pasaulinės brolijos principu veikiančią organizaciją, kurios kilmę dengia daugybė paslapčių – R. Č.). Ko gero, tai tėra ledkalnio viršūnė. 

Išmanesnis supras, kad tikrąją įtaka turinčiai jėgai jokia reklama, kuri gali netgi pakenkti, nereikalinga. Jai terūpi veiksminga kontrolė ramumos fone. Tarp kitko, ciniški stebėtojai kalba apie „piemenis“, kurie sėkmingai gano „avių bandas“, t.y. puikiai valdo minios sąmonę. Ar daug kas tai pastebi?

Akivaizdu? Dabar ne. Besikeičinčiame pasaulyje nesaugu, vyksta politinis sąmyšis, kurio metu įtakingiausieji (gal ir besiginčydami?) pertvarko pasaulį. Mes gi matome įvairias konfrontacijos formas tarp JAV, Kinijos, Rusijos, Irano, Šiaurės Korėjos ir kitų šalių, kurių vis daugėja.

Kažkur pasąmonėje kirba viltinga mintis: „Gal mūsiškė civilizacija sėkmingesnė?“ Tačiau būties realijos negailestingai rėžia – KAŽIN!

Related posts