Apsilankė alpakas auginančiame ūkyje ir Grabijolų kaime

APSILANKĖ ALPAKAS AUGINANČIAME ŪKYJE IR GRABIJOLŲ

KAIME 

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 

2019 – 09 – 13

Rugpjūčio pradžioje portalo www.dirst.lt internetinio laikraščio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ puslapyje informavau, kaip vasarą leidžia Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija (ESŽB) „Spindulys“ bei kokie ESŽB artimiausi planai ateičiai. Tarp numatytų priemonių buvo ir dabar jau įgyvendintos, pavyzdžiui, dvejos pažintinės kelionės į alpakas (kupranugarinių šeimos porakanopius žinduolius), auginantį ūkį Trakų rajone ir į gatvinį rėžinį Grabijolų kaimą Elektrėnų krašte, įsikūrusį kairiajame Neries krante, aukštų kalvų papėdėje plytinčiame slėnyje.

Rugpjūtį pasižiūrėti į alpakas buvo nuvykę 8 žmonės. Ūkyje jiems labai patiko, tad grįžo pilni įspūdžių ne vienai dienai. Pasak ESŽB „Spindulys“ pirmininkės Marijos Kazbarienės, gyvūnai ekskursantus paveikė psichologiškai – suteikė puikų nusiraminimo jausmą.

Kitą kelionę „Spindulys“ saviškiams organizavo rugsėjo 12 d. Tada į Grabijolus išvažiavo irgi 8 šios neįgaliųjų organizacijos nariai. Jie pasivaikščiojo po kaimą, kur pasigrožėjo senosios įdomios puošybos medinės architektūros statiniais, pabendravo su gyventojais, nuėjo prie Neries. Ir ši ekskursija bendrijos žmonėms patiko.

Related posts