DIRST: ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS / Kokios paslaugos teikiamos Elektrėnų savivaldybės moterims, atsidūrusioms krizinėse situacijose?

DIRST: ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

Šaltinis: www.elektrenai.lt

2019 – 09 – 04

Tęsiame įdomesnių aktualijų apžvalgas mūsų krašte. Šį kartą www.dirst.lt publikuoja portalo kūrybinės grupės neredaguotą Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Violetos Šimkūnienės informacinę medžiagą. 

Kokios paslaugos teikiamos Elektrėnų savivaldybės moterims,

atsidūrusioms krizinėse situacijose?

2019-09-17

Elektrėnų savivaldybės laikraščiuose ir socialiniuose tinkluose pasirodžius informacijai apie kuriamą krizių centrą moterims, atsiranda poreikis vėl kalbėti apie jau daug metų teikiamas krizių įveikimo paslaugas Elektrėnų savivaldybės moterims su vaikais, patyrusioms smurtą ar neturinčioms gyvenamosios vietos.

Nuo savivaldybės įkūrimo dienos nuolat tekdavo ieškoti pagalbos moterims, atsidūrusioms krizinėse situacijose, kai jos bėgdavo nuo smurtaujančių vyrų, iškeldintoms iš nuomojamų būstų, ar merginoms, grįžusioms iš valstybinių vaikų globos namų. Tuo metu neturėjome šiam tikslui skirtos įstaigos, tekdavo mamas su vaikučiais apgyvendinti bendrabutyje, Elektrėnų socialinės globos namuose, ligoninėje. Po kelių metų Elektrėnų socialinės globos namams šios įstaigos gyventoja perleido savo butą su sąlyga ją išlaikyti iki gyvos galvos. Atsirado galimybė turėti krizių centro užuomazgą. Šiame bute gyvenusias moteris nuolat globojo socialiniai darbuotojai, prireikus moterį konsultuodavo psichologai. Pirmosios gyventojos įsidarbino, sukūrė šeimas, puikiai integravosi į Elektrėnų savivaldybės bendruomenę. Dabar, turėdami krizių įveikimo paslaugas Elektrėnų socialinės globos namų Pakalniškių padalinyje, šiame bute apgyvendiname moteris, kurios savarankiškai geba spręsti jas užklupusias problemas, išbando save ir, susiradusios būstus, integruojasi mūsų visuomenėje.

Moterų krizių įveikimo paslaugas visa apimtimi pradėjome teikti nuo 2008 m., kai, laimėjus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą Socialinės reabilitacijos projektą, buvo rekonstruotas pastatas Pakalniškių kaime ir įkurtas Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras. Dabar ši įstaiga reorganizavimo būdu prijungta prie Elektrėnų socialinės globos namų, tačiau veikla vykdoma ta pati. 2018 m. Pakalniškių padalinyje teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 19 šeimų. Per metus trečdalis paslaugas gavusių asmenų iškeliavo iš įstaigos ir tiek pat buvo priimta naujai. Šiame padalinyje dar teikiamos vaikų dienos centro ir nakvynės paslaugos.

Per devyniolika mano darbo metų teko apgyvendinti moteris su vaikais Elektrėnų socialinės globos namų savarankiško gyvenimo namų padalinyje, viena moteris apgyvendinta kitos savivaldybės Moterų krizių centre. Neatsimenu atvejo, kai nuo smurtautojo nukentėjusiai moteriai, ieškančiai nakvynės ir specialistų pagalbos, nebūtume jos suteikę. Kiekvienos savivaldybės pareiga suteikti savo gyventojams paslaugas, padėsiančias įveikti gyvenimo krizes.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge numatyti reikalavimai krizių įveikimo pagalbos paslaugai, kurie privalomi visoms įstaigoms, teikiančioms šią paramą. Dirbantys socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros specialistai, psichologai turi teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, psichologinės pagalbos ir kitas paslaugas. Pirmus mėnesius paslaugos teikiamos nemokamai, po to asmuo moka pagal gaunamas pajamas. Pagalbos tikslas – atkurti šeimos pasitikėjimą savimi, socialinius ir darbinius įgūdžius, padėti integruotis į darbo rinką ir visuomenę.

Sėkmės atvejais moterys atkuria prarastą pasitikėjimą, įsidarbina ir susiranda gyvenamąjį būstą. Visų socializacijos ir reabilitacijos programų tikslas – atkurti asmens socialinius ir darbinius gebėjimus ir reintegruoti juos į darbo rinką ir visuomenę. Ilgalaikis gyvenimas institucijose nėra privalumas resocializacijoje, žmogui turimais gebėjimais privalu naudotis, nes kitaip jie užmirštami. Tuo tikslu paremti Lietuvoje vykstantys pertvarkos procesai dėl neįgaliųjų su proto ir psichine negalia. Kai negalią turintys žmonės apgyvendinami įstaigose, jie praranda ir turėtus socialinius įgūdžius, dėl to siūloma kurti grupinio gyvenimo namus iki 10 asmenų ir toje pačioje bendruomenėje įrengti socialines dirbtuves.

Visais atvejais Elektrėnų savivaldybės moterys ar vyrai su vaikais, patiriantys šeimoje smurtą, gali kreiptis į Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistus bei seniūnijose dirbančius socialinio darbo organizatorius. Išnagrinėję situaciją, kartu ieškosime išeičių ir pasiūlysime priimtiniausią sprendimo būdą.

Tikiu nevyriausybinių organizacijų kilniais siekiais ir kviečiu įgyvendinti iniciatyvas, tačiau raginu visuomenės poreikius atliepiančias paslaugas teikti atsižvelgiant į teisės aktus ir siūlau tartis dėl paslaugų poreikio ir apimčių. Socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje savivaldybei priskirta kompetencija kontroliuoti jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų kokybę. Tik mūsų visų bendromis pastangomis turėsime darnią Elektrėnų savivaldybės bendruomenę.

Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė

Related posts