IŠMINTIS: KELIOS BŪTIES SKVARBIOS MINTYS # 2020 – 05 – 12

IŠMINTIS

KELIOS BŪTIES SKVARBIOS

MINTYS

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

2020 – 05 – 12

Gimsta žmogus praktiškai be apčiuopiamos atminties ir mirdamas jos netenka.

Jaunystėje skubama gyventi, daromos klaidos, o senatvėje prabėgusi būtis su įvairiais paklydimais apmąstoma ramumoje, neretai vienatvėje. 

Related posts