IŠMINTIS / KŪRYBA: KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE: LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ IV # 2020 – 05 – 20

IŠMINTIS / KŪRYBA

KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE:

LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ IV

GINTAUTAS ČERNECKIS, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas (Plungė)

2020 – 05 – 20

LAKONIKOS

LXXXI

Pasiryžęs keliautojas

nesustoja pakelėse,

kur sąmonė gęsta

lyg vėjo užpūstas žibintas.

LXXXII

Dangus atsiliepia,

kai sparnuoti broliai

neša sodo sėklas

į apleistus laukus.

LXXXIII

Savanaudžiai giriasi

sukauptais turtais –

jie negirdi,

ką kalba elgetos.

LXXXIV

Negalintieji atleisti

nugrimsta į šešėlių pasaulį

lyg kreivame veidrodyje

ieškodami savęs.

LXXXV

Gelmė atsiveria viduj

kaip ant didžiųjų vandenų –

matau artėjant

balto brolio valtį.

LXXXVI

Ugninis vėjas

ardo akmeninę širdį –

dulkės pabyra

į visas puses.

LXXXVII

Vienišas kelias

vis dar atranda

rojaus paukščio ieškotojus

ir puolusieji keliasi.

LXXXVIII

Tolimasis, priartėjęs

prie varguolio,

sulaiko kančios bizūną,

kad jis žinotų iš vidaus.

LXXXIX

Didžiosios sielos

ateina viršutiniu keliu

kovodamos su tamsa

žėrinčiais minčių kalavijais.

XC

Baltasis maldininkas

sveikina šviesą

aukojimo giesme

iš mylinčios širdies

XCI

Kai mąstanti siela

renkasi dvasios altorių,

ją nusineša

džiaugsmo upė.

XCII

Nesavas savyje

išduoda artimą,

ir atpildo kirtis

nubloškia žmogaus pavidalą.

XCIII

Vaiko širdies

švieselė mirkčioja

lyg žvakė

užpučiama vėjo.

XCIV

Ugninis piemuo

suvaro griovėjus į smuklę,

kad jie netrukdytų

giedoti sodo paukščiams.

XCV

Ne sau renku

grožio sėklas,

gėlių vaikams,

auginantiems sodus.

XCVI

Nubudę palieka miestus

dėl vienintelio,

kuriam padvelkus

oras virpa tyruose.

XCVII

Elgetų šalyj

nėra šventyklų,

tik saulėtekis,

bet kam jis vargšams.

XCVIII

Kas dieną

pasveikinęs gyvenimą

gerais darbais –

nebijo mirties.

XCIX

Atpažįstu paliktąjį

kartoti gyvenimo –

vėjas nupučia

jo žodžius.

C

Žinantieji įeina

pro saulės vartus

ir pasineria į šaltinį

su nušvitusiu veidu.

(Bus daugiau)

Related posts