BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  # WWW.DIRST.LT PUSLAPIS <97> DIRST: APIE ELEKTRĖNŲ KRAŠTO POLITIKŲ PRIIMTUS SPRENDIMUS # 2020 – 11 – 27

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

97

DIRST: APIE ELEKTRĖNŲ KRAŠTO

POLITIKŲ PRIIMTUS SPRENDIMUS

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt 

Portale paskelbta: 2020 -11 – 27

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

AKTUALIAUSI TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI

2020-11-26

2020-11-25 Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje buvo pristatyti, apsvarstyti ir priimti 25 sprendimai. Nors posėdis buvo organizuojamas nuotoliniu būdu, posėdžio pradžioje pačioje Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžių salėje dalyvaujant Elektrėnų savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui ir Vyriausiosios rinkimų komisijos narei Gitanai Matiekuvienei prisiekė naujas Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Algimantas Adomaitis, kuris taryboje pakeitė tarybos narę Silvą Lengvinienę.

Prisiekia A. Adomaitis

Posėdyje buvo svarstyta Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 m. veiklos ataskaita, jai pritarta.

Vienas svarbesnių svarstomų klausimų buvo dėl Elektrėnų savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. Šį nemažos apimties planą sudaro 134 lapai. Pusę plano sudaro įdomioji statistika, pateikta Vilniaus regiono savivaldybių lyginamuoju aspektu (tikrai verta visiems paskaityti). Plane pateikta 210 priemonių, kuriomis siūloma, kaip gerinti situaciją savivaldybės kuruojamose srityse. Siekiant į Elektrėnų savivaldybės strateginio planavimo procesą įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį, buvo surengta internetinė apklausa dėl tinkamiausios Elektrėnų savivaldybės plėtros vizijos iki 2027 metų. Apklausa vyko Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje, dalyvavo 134 respondentai. Apmaudu, kad apklausą lydėjo techniniai nesklandumai, dėl jų atsiprašome. Šiam planui buvo pritarta.

Svarstytas klausimas dėl pritarimo šilumos tiekimo tinklų pirkimo–pardavimo sutarties projektui turi didelę reikšmę organizuojant šilumos gamybą ir tiekimą Elektrėnų ir Vievio miesto daugiabučiams namams. Šia trasa šiluma gali būti tiekiama į abi puses. Įgyvendinant šį tarybos sprendimą būtų nupirkta šilumos tiekimo trasa tarp Vievio ir Elektrėnų ir tuo būtų užtikrintas energetinis nepriklausomumas nuo nepriklausomų šilumos gamintojų. Ši investicija (1221,79 tūkst. Eur be PVM) turėtų įtakos šilumos kainoms. Dėl investicijos kaina teoriškai turėtų padidėti, tačiau šis sprendimas sudarytų galimybę konkurso būdu prisitraukti alternatyvių nepriklausomų šilumos gamintojų, nutraukti esamą šilumos gamybos monopoliją ir ateityje šilumos gamybos kainą sumažinti. Kainos didėjimo galimybę mažintų ir tai, kad tokiu būdu užtikrinus energetinį nepriklausomumą nuo nepriklausomų šilumos gamintojų neliktų pareigos mokėti tokio didelio rezervo mokesčio (80 000 eurų per metus už tai, kad šilumos gavėjai turėtų šilumos gavimo garantiją), kuris iki šiol buvo įtrauktas į šilumos mokestį vartotojams. Sprendimui pritarta.

Nuspręsta apie 10 proc. padidinti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

Nuspręsta priimti iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos naują mokyklinį autobusą „Mercedes-Benz“, kuris bus perduotas Vievio gimnazijai. Posėdyje buvo nuspręsta suteikti mokestines lengvatas dėl karantino apribojimų kenčiančioms konkrečioms įmonėms, taip pat patvirtinti sveikatos priežiūros įstaigų įstatai, sudarytos jų stebėtojų tarybos ir kt.

Netrukus su visais priimtais sprendimais susipažinti ir posėdžio įrašą peržiūrėti bus galima www.elektrenai.lt.

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius 

Related posts