PASAULIS : APŽVALGOS # WWW.DIRST.LT PUSLAPIS<96> MARADONĄ PALAIDOJO… (TĘSINYS) LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2020 – 11 – 27

PASAULIS:  APŽVALGOS 

МИР:   ОБОЗРЕНИЕ /  WORLD: REVIEWS 

СТРАНИЦА / PAGE  96

♦♦

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2020 – 11 – 27 /  27 – 11 – 2020

♦♦

III. Maradoną palaidojo: šeima paprašė neįleisti į kapines bešėlstančių sirgalių

(tęsinys)

Diego Maradoną palaidojo šalia tėvų. Laidotuvių ceremonija šalia Buenos Airių esančiose kapinėse vyko tedalyvaujant artimiausiai giminei: po atsisveikinimo metu kilusių riaušių šeima paprašė nieko neįleisti į kapines.

Juk anksčiau tapo žinoma, kad Argentinos sostinėje, kur prezidento rūmuose buvo surengtas atsisveikinimas su futbolo legenda, kilo riaušės, o policijai net reikėjo panaudoti ašarines dujas.

Futbolininko šeima paprašė sudaryti sąlygas maksimaliai uždaroms laidotuvėms bei palaikų palaidojimui be spaudos ir minios bešėlstančių sirgalių. Argentinos televizijos kanalai, panaudoję bepiločius orlaivius, vis dėlto organizavo transliaciją.

Tarp kitko, jį gydęs daktaras vakar pasakė, kad viskas galėjo pasisukti kitaip, jei greitoji pagalba būtų atvykusi greičiau, o pats futbolininkas nebūtų ignoravęs patikros.  

♦♦

III. Марадону похоронили: семья просила не пускать на кладбище обезумевших фанатов

( продолжение)

Диего Марадону похоронили рядом с родителями. Погребальная церемония на кладбище под Буэнос-Айресом прошла в присутствии только ближайшей родни: семья попросила не пускать на кладбище никого после вспыхнувших в ходе прощания беспорядков.

Ведь раньше стало известно, что в столице Аргентины, где прощание с легендой футбола было организовано в президентском дворце, вспыхнули беспорядки и полиции даже пришлось применить слезотечивый газ.

Семья футболиста попросила сделать похороны максимально закрытыми и предать тело земле без прессы и толпы обезумевших фанатов. Аргентинские телеканалы всё же организовали трансляцию при помощи беспилотников.

Между прочим, его бывший лечащий врач вчера заявил, что всё могло сложиться иначе, если бы скорая ехала быстрее, а сам футболист не игнорировал обследования. . 

♦♦

III. Maradona was buried: the family asked not to let the distraught fans into the cemetery

(continuation)

Diego Maradona was buried next to his parents. The funeral ceremony at the cemetery near Buenos Aires was held in the presence of only the closest relatives: the family asked not to let anyone into the cemetery after riots broke out during the farewell.

After all, it became known earlier that in the capital of Argentina, where the farewell to the football legend was organized in the presidential palace, riots broke out and the police even had to use tear gas.

The football player’s family asked to make the funeral as closed as possible and to bury the body without the press and a crowd of distraught fans. Argentinean TV channels still organized the broadcast using drones.

By the way, his former attending physician yesterday said that everything could have turned out differently if the ambulance was traveling faster, and the football player himself did not ignore the examination. 

Related posts