BŪTIS: PAMĄSTYMAI # ANDRIAUS ŠIMKAUS PUSLAPIS <10/70> DIRST: GLOBALUS VERTYBINIS VIRSMAS # 2021 – 01 – 11

BŪTIS: PAMĄSTYMAI

ANDRIAUS ŠIMKAUS

10 / 70

DIRST: GLOBALUS VERTYBINIS VIRSMAS

 

ANDRIUS ŠIMKUS, www.dirst.lt

2021 – 01 – 11

,,Civilizacija skatina eiti pirmyn; dabar progresas su savimi ir velnią pajudino“.

V.Gėtė, Faustas

Sveiki.

Tekstas Jūsų teismui…

,,Praėję metai tapo istoriniais virsmo metais. Tai, kas atsitiko per vienerius metus, galima prilyginti ištisai epochai. Viskas, kas atsitiko per keletą mėnesių, išryškino ir šviesias ir tamsias visuomenės bei juos valdančiųjų puses. Tai įvyko labai greitai ir netikėtai. Prieš metus negalėjome įsivaizduoti ir prognozuoti, kad jau netrukus gyvensime ten, kur nėra judėjimo, kvėpavimo pilnais plaučiais laisvės…

Ši situacija nesusidarė netikėtai

Sotus visko pertekęs gyvenimas privedė prie to, kad visuomenė tapo materialia bedvase mase, praradusia ryšį su Kūrėju ir nebegyvenančia pagal Jo duotus dėsnius, o gyvuojančia, kaip pačiai norėtųsi. Prieitas natūralaus susinaikinimo taškas, iš kurio nebebuvo išeities…

Šoko terapijos ėmėsi tie, kas ir privedė žmoniją prie padėties. Jie pasinaudojo galimybe parodyti save visu gražumu ir jau nesislepiant įgyvendinti savo planus. Vienu metu žmonijai duotas šansas pamatyti, kas valdo pasaulį, ką savo pasyvumu, paklusnumu, netoliaregiškumu įsileido į valdžią…

Susidariusi situacija pravėrė , ir žmonės pamatė nusikalstamus pasaulio valdymo užkulisius. Deja, tai dar ne visi pastebėjo, o tik tie, kurie norėjo ir turėjo gebėjimą pamatyti šią baisią tiesą. Didžioji dalis visuomenės vis tik dar liko su įaugusiais į sąmonę ir pasąmonę akiniais, kurie pasaulio valdančiųjų pastangomis filtruoja realybę į tokią, kokia jiems ir reikalinga.

Šiuo planetos likimą lemiančiu periodu žmonija pasidalijo į dvi stovyklas – į prabudusiųjų ir giliai miegančiųjų, kurių daug kartų daugiau.

Bet tai jų pasirinkimas, nes sąlygos prabusti buvo duotos visiems vienodos. Tik pasyvumas, baimė ir proto tingumas neleido tiems žmonėms, o kai kada ir ne visai žmonėms, įsigilinti į vyksmo esmę ir pamatyti tai, kas guli tiesiog paviršiuje prieš akis.

Informacinis potvynis

Rafaelio Santi freska ,,Pasaulinis potvynis“, XVI a. 

Dabar informacijos daugiau negu reikia. Geriausi žmonijos atstovai – drąsūs politikai, gydytojai, mokslininkai, teisininkai, žurnalistai ir daugelis kitų šviesuolių bando parodyti esmę atskleisdami nenuginčijamus faktus ir įrodymus.  Bet milijonai lieka akli ir kurti, klusniai veikdami pagal jų galvose įdiegtus veikimo algoritmus.

Ir dabar bus paskutinis bandymas prabudinti miegančiuosius, kai kiekvienas susidurs su tamsiųjų gaivalų veikimu. Bet tai paskutinis šansas pasirinkti gyvenimą naujame pasaulyje, kur galioja kitokie – Kūrėjo, Visatos, Bendražmogiškumo dėsniai. Taip prasiverš kiekvieno žemės gyventojo laisva valia, bus padarytas galutinis asmeninis pasirinkimas…

(parengta pagal ŠALTINĮ – iškarpa)

Ramybės ir geros sveikatos,

Andrius  

Related posts