BŪTIS: KULTŪRA, TRADICIJOS  # GINTAUTO ČERNECKIO PUSLAPIS <4> ŽEMAIČIŲ BIBLIOFILAS Nr. 10. (TĘSINYS) TOMO PETREIKIO STRAIPSNIS # 2021 – 01 – 18

BŪTIS: KULTŪRA, TRADICIJOS 

GINTAUTO ČERNECKIO

4

ŽEMAIČIŲ BIBLIOFILAS Nr. 10.

(TĘSINYS)

SIMONO DAUKANTO BIBLIOFILŲ KLUBO LAIKRAŠTIS *2020 M. GRUODŽIO 26 D. ŠEŠTADIENIS * ISSN 1392 – 9100 * NR. 10

GINTAUTAS ČERNECKIS (Plungė) 

2021 – 01 – 18

##

TOMAS PETREIKIS

Martyno Mažvydo ir Simono Daukanto bibliofilų klubų narys

Knygos turi savo likimus: Vydūno „Likimo bangos“ (1922)

Raseinių krašto istorijos muziejuje saugoma gausi bibliofilo Kazio Grikšo (1923–2004) asmeninė biblioteka. Jos savininkas daugelį metų su tarnybinėmis užduotimis kilnojosi po Žemaitiją, turėjo galimybių iš žmonių surinkti įvairių jiems jau nebereikalingų leidinių. K. Grikšas buvo uolus rinkėjas, nepraleidęs progos pagausinti savo bibliotekos lentynų. Ši Žemaitijos bibliofilo biblioteka, 2008 m. patekusi į muziejų ir per keletą metų sutvarkyta skaitytojams, patraukė mano dėmesį. 2012 m. vasarą nuvykęs į muziejų, ten darbavausi savaitę. Per tą laiką peržiūrėjau daugiausiai tarpukario laikotarpio bibliofilo surinktus leidinius, kuriuos buvo galima be didesnių suvaržymų skaityti ir vartyti.

Vartant K. Grikšo knygas labiausiai domino buvusių Žemaitijos bibliotekų knygų ženklai, kurių teko aptikti ne vieną. Jų būryje išniro ir įdomesnių egzempliorių. Nustebino faktas, kad K. Grikšas turėjo filosofo Vydūno knygą „Likimo bangos“ (Tilžė, 1922) su paties autoriaus dedikacija gimnazistui Pranui Geniui. Vydūnas 1920–1921 m. m. dirbo Telšių gimnazijoje lietuvių kalbos mokytoju. P. Genys, kartu su kitais vyresniais gimnazistais buvo vienas iš aktyvesnių vydūnistų. Žemaičių „Alkos“ muziejuje išlikusiame P. Genio atminimų albume yra 1920 m. rugsėjo 9 d. Vydūno autografas, liudijantis gana artimus santykius. Bendravimo būta įdomaus ir prasmingo, todėl kai mokytojas 1921 m. birželio mėn. išvyko į Tilžę, su juo P.Genys ir kiti gimnazistai ryšių nenutraukė. Tęsėsi susirašinėjimas, iš Vydūno buvo galima užsisakyti ir leidinių.

Vienas iš pirmesnių Vydūno knygos „Likimo bangos“ (1922) skaitytojų tapo minėtasis P. Genys. Filosofas su autografu iš Tilžės leidinį siuntė P. Geniui antraštiniame lape rašydamas: „Ml. Pranui Geniui / X. II. 22. Vîdûnas.“. Knyga laimingai pasiekė adresato rankas, bet jose neužsibuvo ilgam. Teko aptikti P. Genio 1923 m. spalio 7 d. skelbimą Telšiuose leidžiamame šapirografuotame laikraštyje „Telšių žinios“. Gimnazistas skelbime minėjo, kad jam priklausiusi knyga „Likimo bangos“ dingo, trumpai nurodydamas netekties aplinkybes. Skelbimo autorius nurodė, kad Vydūno knygą 1923 m. pavasarį buvo paskolinęs kažkokiam Riuduliui, tikriausiai bendraamžiui, o pastarasis paskolino Šaulių ir Visuomenės draugijų bibliotekoms. Vėliau knyga dingo. P. Genys tikėjosi, kad nesąžiningas skaitytojas atsilieps ir knygą pavyks atgauti.

Telšių „Saulės“ gimnazijos moksleivis Pranas Genys. Telšiai, 1920. Žemaičių muziejus „Alka“

P. Genio pastangos buvo bevaisės, bet tuo knygos kelionė nesibaigė. „Likimo bangose“ yra dar vienas knygos ženklas, nurodantis jos judėjimo kryptį po to, kai knyga iškeliavo iš Telšių. K. Grikšas, gyvendamas Žaiginyje, bendravo su vietos klebonu Boleslovu Radavičiumi (1907–1997). Kunigas turėjo nemažą biblioteką, knygas žymėjo apvaliu antspaudu „Kun. Lic. B. Radavičius / BIBLIOTEKA“. Šį antspaudą ne kartą teko matyti K.Grikšo bibliotekos knygose, tad galima manyti, jog dalį leidinių bibliofilas iš kunigo buvo perėmęs po mirties ar nupirkęs anksčiau. Šituo B. Radavičius antspaudu paženklinta ir minėtoji Vydūno knyga, tad ankstesnis savininkas buvo kunigas. B. Radavičius tuo metu, kai vyko „Likimo bangų“ paieškos, mokėsi Žagarės „Saulės“ progimnazijoje, o ją baigęs 1926–1927 m. mokslus tęsė Telšių gimnazijoje. Vėliau B. Radavičius studijavo Kauno kunigų seminarijoje (1928–1931) ir Vytauto Didžiojo universitete (1931–1935). Jis po šventinimų kunigavo Joniškyje, Pašvitinyje, Kaune, Kelmėje, Veliuonoje, Raudonėje, Ariogaloje, Stačiūnuose ir Žaiginyje.

Vydūno „Likimo bangos“ (Tilžė, 1922) su autoriaus dedikacija Telšių gimnazistui Pranui Geniui. Raseinių krašto istorijos muziejus, Kazio Grikšo biblioteka.

B. Radavičiaus gyvenimo datos ir vietos neleidžia daryti apibendrinimų, bet yra tikimybė, kad „Likimo bangos“ pas B. Radavičių priklydo dar Telšiuose. Kita vertus, sovietmečiu Vydūno leidiniai nebuvo sąmoningai naikinami, už jų laikymą negrėsė nemalonumai, todėl keitimai, mainai ir prekyba šiais leidiniais taip pat vyko. Galima manyti, jog ir pokario metais sklaidantis bibliotekoms iš nežinomų asmenų ši knyga galėjo priklysti į kunigo biblioteką. Knygos ženklai parodo knygos kelią, bet į visus klausimus jie atsakyti negali. Laiku neužfiksavus savininkų liudijimų, lieka abejonių.

 Bus daugiau

Related posts