BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # WWW.DIRST.LT P.<236/388> DIRST: APIE LĖŠAS SVEIKATINIMUI # 2021 – 04 – 08

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

236/388

DIRST: APIE LĖŠAS

SVEIKATINIMUI

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt 

Portale paskelbta: 2021 – 04 – 08

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

PASKIRSTYTOS LĖŠOS SVEIKATINIMO PROJEKTAMS IŠ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2021-04-06

 Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. VI.TS-52 „Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo“ paskirstytos lėšos 2021 m. sveikatos apsaugos srities projektams finansuoti:

Finansavimas skirtas šiems projektams:

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas

 

Atsakingas už priemonės įgyvendinimą Lėšų suma, (Eur)
1.1. Programos sveikatinimo projektų  finansavimas  
1.1. „Vaiko sėkmė – emocinė sveikata III“ (tęstinis projektas) Elektrėnų pradinė mokykla 1900,00
1.2. „Jaunimo klubas įveik – veik – eik“ Elektrėnų profesinio mokymo centras 900,00
1.3. „Aš moku plaukti“ – tai gyvybiškai svarbu“ Elektrėnų savivaldybės sporto centras 3240,00
1.4. „Vaikų mažieji dantukai“ Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla 378,00
1.5. „Fizinis aktyvumas – mano sveikatos šaltinis“ Elektrėnų neįgaliųjų draugija 1000,00
1.6. „Lekiu greičiau už vėją“ Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ 2500,00
1.7. Socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“ Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ 994,00
1.8. „Saldintą gėrimą keičiu į žaliuosius kokteilius“ Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis 400,00
1.9. „Žalioji klasė“ Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ 945,00
1.10. „Žmonių, sergančių cukriniu diabetu, medicininė-profesinė reabilitacija ir socialinė integracija“ Elektrėnų diabeto klubas 600,00
1.11. „Kiekvienas judesys man svarbus“ Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga 500,00
1.12. „Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla 2042,00
1.13. „Miegas ir poilsis – psichinės ir fizinės sveikatos pagrindas“ Elektrėnų „Versmės“ gimnazija 1500,00
1.14. „Sportuokime ir būkime sveiki“ Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“ 500,00
2. Priemonės pavadinimas
2.1. Vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžių smėlio profilaktinių patikrinimų vykdymas 300,00
2.2. Savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimų atlikimas 2200,00
2.3. Elektrokardiografo įsigijimas VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centrui 1000,00
2.4. Elektrėnų savivaldybės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 2020–2025 metų programos įgyvendinimas 4000,00
2.5. Lėšos nenumatytoms visuomenės sveikatos problemoms spręsti 2691,00
Iš viso  1.1.+2.1. 27 590,00

##

Finansavimas neskirtas:

Eil. Nr. Priemonės (projekto) pavadinimas Vykdytojas
1.  „Vaikų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas“ Elektrėnų kultūros centras
2.  „Šaltinėlio vandens kokybė bei saugumas“ Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga
3.  „Jeigu būsi atidus, liksi sveikas ir saugus“ Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“
4.  „Elektrėnų krašto eko takas“ Elektrėnų bendruomenė Elektrėnų kraštas
5. „Gamtos stovykla“ Pakalniškių bendruomenė „Jorė“
6.  „5 dienų sveikatos stiprinimo ir mokymo programa jaunimui „Elektrėnų jaunimas nebevartos“ Elektrėnų kultūros centras
7. „Priklausomybių ir jų sukeliamų problemų konsultacinis punktas Elektrėnuose“ Priklausomybių ligų specialistų asociacija
8. „Rūpinkis savimi – gyvenk aktyviai“ VšĮ „Arduta“
9. „Ramybė gamtoje“ VšĮ „Arduta“
10. „Aktyvus jaunimas – sveikas jaunimas“ Elektrėnų dailiojo čiuožimo klubas „Svaja“

 

Programos projektų vadovai bus informuoti dėl lėšų naudojimo sutarčių pasirašymo.

Už sutarčių pasirašymą atsakinga Socialinės paramos skyriaus pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė, tel. (8 528) 58054, el. p. virginija.liepinyte@elektrenai.lt.

Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija

Related posts