PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  GAMTA # WWW.DIRST.LT P.<538/689> BMJ „DOVANOS“ VASARĄ 2021  LXXIV LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021 – 07 – 30

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  GAMTA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ПРИРОДА

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / NATURE

СТРАНИЦА / PAGE   538/689

♦♦

BMJ „DOVANOS“ VASARĄ

2021  LXXIV

«ПОДАРКИ» БМБ ЛЕТОМ 2021

  LXXIV

WMB „GIFTS“ IN SUMMER

2021 LXXIV

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 07- 30 / 30 – 07 – 2021

♦♦

Apokalipsė Brazilijoje: šalį užklupo rekordinės šalnos ir snygis

Braziliją užklupo smarkus snygis- ten termometras nukrito iki 2 laipsnių šalčio.

Rio Grande do Sul provincijoje krituliai apklojo mažiausiai 13 miestų. Vietos gyventojai buvo labai apsidžiaugė sniegu ir netgi vėlyvą naktį bėgo fotografuoti, tačiau ūkininkai skundžiasi dėl pasėlių praradimo, nes šalnos gadina kavos ir cukranendrių plantacijas.

Verta paminėti, kad Brazilija yra didžiausia kavos tiekėja. Jei šio produkto derlius bus blogas, gėrimų kaina kavinėse pakils visame pasaulyje.

Kadangi Brazilija yra Pietų pusrutulyje, metų laikai pas juos priešingi mūsiškiams. Dabar ten žiema ir netgi nepaisant to, šalnos pasiekė pastarųjų 20 metų rekordą metų. Sinoptikai tai sieja su poliarinėmis oro masėmis. 

♦♦

Апокалипсис в Бразилии : рекордные морозы и снегопады обрушились на страну

В Бразилии прошел снегопад — столбики термометра там опустились до 2 градусов ниже нуля.

В провинции Риу-Гранди-ду-Сул осадки укрыли по меньшей мере 13 городов. Местные изрядно обрадовались снегу и даже поздней ночью побежали делать фото, а вот фермеры жалуются на потерю урожая, потому что мороз портит плантации кофе и сахарного тростника.

Стоит отметить, что Бразилия является крупнейшим поставщиком кофе. Если урожаи этого продукта испортятся, стоимость напитков в кофейнях вырастет во всем мире.

Поскольку Бразилия расположена на Южном полушарии, времена года у них противоположны нашим. Сейчас там зима и даже несмотря на это, морозы установили рекорд за последние 20 лет. Синоптики объясняют это полярными воздушными массами.

♦♦

Apocalypse in Brazil: record frosts and snowfalls hit the country

It was snowing in Brazil – the thermometer there dropped to 2 degrees below zero.

In the province of Rio Grande do Sul, rainfall covered at least 13 cities. The locals were pretty happy with the snow and even ran to take photos late at night, but farmers complain about the loss of their crops, because the frost spoils the coffee and sugar cane plantations.

It is worth noting that Brazil is the largest coffee supplier. If the harvest of this product goes bad, the cost of drinks in coffee shops will rise around the world.

Since Brazil is located in the Southern Hemisphere, their seasons are opposite to ours. Now it is winter there and even despite this, the frosts have set a record for the last 20 years. Forecasters attribute this to polar air masses. 

Related posts