BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # WWW.DIRST.LT P.<602/753> DIRST: KAI KURIE POLITIKŲ SPRENDIMAI /PORTALO IŠRAŠAS/ # 2021 – 09 – 01

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

602/753

DIRST: KAI KURIE POLITIKŲ

SPRENDIMAI

/PORTALO IŠRAŠAS/

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt 

Portale paskelbta: 2021 – 09 – 01

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI

2021-08 – 31

2021-08-25 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimti sprendimai.

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius informavo apie 2021 metų I pusmečio tarybos sprendimų vykdymą. Elektrėnų savivaldybės tarybai svarstyti buvo pateikti 179 sprendimų projektai, priimti 174 sprendimai, iš jų įvykdyta 90, vykdomi 46, nuolat vykdomi 37, neįvykdytas 1.

(…)

Taryba nusprendė imti ilgalaikę iki 500,0 tūkst. Eurų paskolą iki dešimties metų investicijų projektams: „Vievio pradinės mokyklos renovavimas“, „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Elektrėnų savivaldybės biudžetinėse įstaigose“, „Sporto bazių atnaujinimas Elektrėnų savivaldybėje“, „Gatvių apšvietimo modernizavimas Elektrėnų savivaldybėje“.

(…)

Nuspręsta patikslinti Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičių kiekviename sraute ir mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių grupėse, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičių 2021–2022 mokslo metais.

Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai. Priešmokyklinio ugdymo modelius įstaigos pasirenka tokius, kurie labiausiai atitinka tėvų ir vaikų poreikius

(…)

Iš dalies pakeistas Mokinių maitinimo organizavimo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas ir 3.1 papunktis išdėstytas taip: „3.1. mokinių maitinimo paslaugos, už kurias Elektrėnų savivaldybės tarybos (toliau – taryba) nustatytą 25 procentų antkainį (įsigytiems maisto produktams ir prekėms) priskaičiuoja mokyklos vadovo paskirtas asmuo. Už suteiktą mokamo maitinimo paslaugą mokiniai (tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai), kiti mokyklos bendruomenės nariai atsiskaito patys grynaisiais pinigais ar kitais mokėjimo būdais;“.

(…)

Nuspręsta nustatyti AB „Ignitis gamyba“ Abromiškių ir Šarkinės katilinėse gaminamos šiluminės energijos bazinės kainos dedamąsias 2021 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiui.

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt (Taryba, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos sprendimai).

Tarybos ir mero sekretoriatas 

Related posts