I. DISKUSIJOS, KRITINIS DIRSTELĖJIMAS # JONO PAULAUSKO P. <219 / 253>DIRST: MITAI APIE SVEIKĄ MITYBĄ II # 2022 – 03 – 14

I. DISKUSIJOS, KRITINIS DIRSTELĖJIMAS

JONO  PAULAUSKO

 

219 / 253

DIRST: MITAI APIE SVEIKĄ MITYBĄ

 JONAS PAULAUSKAS

2022 -03 – 14

Virtuvė žmogaus evoliucijai – svarbi kaip ir kalba

II

Vegetarizmo šalininkams U.Pollmeris pateikia žmogaus ir žmogbeždžionių virškinimo sistemos palyginimo pavyzdį. Žmogaus plonosios žarnos yra gerokai ilgesnės už žmogbeždžionių, o gaubtinė žarna – atvirkščiai: daug trumpesnė. Plonosios žarnos yra atsakingos už greitą lengvai virškinamo maisto įsisavinimą, o gaubtinė – už balastinių medžiagų šalinimą. Tuo remiantis, turėtų būti nesunku suprasti, kad žmogus sutvertas taip, kad galėtų suvirškinti didelį lengvo maisto kiekį ir gerokai mažiau neapdoroto, skirtingai nei žmogbeždžionės.

Dar keletas skaičių: žmogaus smegenys – trigubai didesnės už šimpanzės, o virškinimo traktas – 40 proc. mažesnis. U.Pollmeris atkreipia dėmesį, kad mūsų pakankamai atitolusios nuo šilumos šaltinio smegenys suryja ypač daug energijos, nes dieną naktį reikia jose išlaikyti 36-37 laipsnių temperatūrą ir aprūpinti jas energija. Taigi mums reikia virtuvės, kuri yra biologinis žmogaus požymis.

Žmogbeždžionės niekada neturėjo viryklės, todėl jų žarnos prisitaikiusios prie didelio kiekio neapdoroto maisto. Ugnis, sugebėjimas virti yra tapsmo žmogumi pagrindas. Keptos bulvės, kukuliai, dešrelės ir truputis salotų – tai geras maistas. Galų gale, nuo seno kultūra labiausiai klestėjo ten, kur buvo daug lengvai virškinamo maisto ir kur buvo įvaldytos maisto perdirbimo technologijos. „Mitybos specialistai, rekomenduojantys grįžti prie grūdų ar neapdorotų augalų, turėtų pirmiausia gerokai susimažinti savo dideles smegenis arba pasirūpinti dviem metrais gaubtinės žarnos“, – ironizuoja mokslininkas.

Кухня так же важна для эволюции человека, как и язык

II

Сторонники вегетарианства У. Поллмер приводят пример сравнения пищеварительной системы человека и обезьяны. Тонкий кишечник человека намного длиннее, чем у человекообразных обезьян, а толстая кишка, наоборот, намного короче. Тонкий кишечник отвечает за быстрое всасывание легкоусвояемой пищи, а толстый кишечник – за удаление балластных веществ. Исходя из этого, должно быть легко понять, что человек устроен так, чтобы иметь возможность переваривать большое количество легкой пищи и значительно меньше необработанной, в отличие от обезьян.

Еще несколько цифр: мозг человека в три раза больше, чем у шимпанзе, а пищеварительный тракт на 40 процентов меньше. У. Поллмер указывает, что наш мозг, находящийся достаточно далеко от источника тепла, потребляет много энергии, потому что ему необходимо поддерживать температуру 36-37 градусов в течение дня и снабжать его энергией. Так что нам нужна кухня, которая является биологической особенностью человека.

У обезьян никогда не было печи, поэтому их кишечник приспособился к большому количеству необработанной пищи. Огонь, умение готовить – основа становления человека. Печеный картофель, вареники, сосиски и немного салата — хорошая еда. Ведь издревле культура наиболее процветала там, где было много легкоусвояемой пищи и где были освоены технологии обработки пищевых продуктов. «Диетологи, рекомендующие вернуться к зерну или необработанным растениям, должны сначала значительно уменьшить свой большой мозг или позаботиться о двухметровой толстой кишке», — иронизирует ученый.

Related posts