I. PORTALO KRONIKOS # ROMUALDO ČERNECKIO P. <761 / 872> SUPAPRASTINAMA PORTALO PUSLAPIŲ NUMERACIJA # 2022 – 03 – 14

I. PORTALO KRONIKOS

ROMUALDO ČERNECKIO

761 / 872

SUPAPRASTINAMA PORTALO PUSLAPIŲ NUMERACIJA

ROMUALDAS ČERNECKIS, WWW.DIRST.LT

2022 – 03 – 14

Kovo viduryje portalo www.dirst.lt internetiniam dienraščiui „Skvarbus žvilgsnis į būtį“  sukanka 5 metai. Ta proga tobulindama savo darbą leidinio kūrybinė grupė supaprastina tinklalapio puslapių numeraciją: nuo rytojaus bus fiksuojami tik pirminiai numeriai (didesni skaičiai). Pavyzdžiui, šis mano puslapis būtų užrašytas šitaip: <872>. 

Related posts