I. DIENOTVARKĖ # D.: MANO DIENOS SIEKIŲ REALIZAVIMO REZIUMĖ # RED.P.<9180> 2023-11-30

I. DIENOTVARKĖ ROMUALDO ČERNECKIO   (RED.P.) 9180 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-11-30 D.: MANO DIENOS SIEKIŲ REALIZAVIMO REZIUMĖ Dienotvarkė – realizuota. Darbo diena: įtempta; laisvesnė + .   ## Rezultatai: apžvalginis/kūrybinis darbas – internetinio laikraščio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ dieninis leidimo planas įvykdytas. ## Pasekmės: Leidyba – 13 straipsnių, tiek šįsyk ir numatyta; sveikata: patenkinamai; savijauta: psichologinė  – normali; fizinė – patenkinama; mano kūno svorio problema – neišspręsta. PASTABOS: 1. Su Tomu ruošėmės išvykimui į Prienus. 2. Beveik kasdien baigiantis dienai atnaujinu tobulintiną puslapį.

I. KŪRYBA # TAI BUVO TIKRA KŪRYBIŠKUMO ŠVENTĖ # JERONIMO LAUCIAUS P.<212> 2023-11-30

I. KŪRYBA JERONIMO LAUCIAUS   212 JERONIMAS LAUCIUS, rašytojas, leidyklos „Trys žvaigždutės“ vadovas 2023-11-30 TAI BUVO TIKRA KŪRYBIŠKUMO ŠVENTĖ Lapkričio 28 d. Vievio Lazdynų Pelėdos bibliotekoje įvyko du neužmirštami susitikimai. Į pirmą pokalbį susirinko gana gausus Vievio pradinės mokyklos smalsių mokinukų būrys. Man atrodo, kad tai buvo ne pradinukai, o tikri kūrėjai, trokštantys kuo daugiau sužinoti, kuo daugiau pažinti to mūsų gyvenimo paslaptis, savyje atrasti tuos sielos virpesius, kurie žadina kūrybiškumą, norą būti tokiais nepaprastais, kokie tebūna tik pasakose. Tokie susitikimai būdavo prieš kelis dešimtmečius, paskui kažkodėl mokyklose, bibliotekose rašytojai tapo nebe…

I. DIENOTVARKĖ # D.: MANO TVARKARAŠTIS # RED.P.<9178> 2023-11-30

I. DIENOTVARKĖ ROMUALDO ČERNECKIO (RED.P.) 9178 ROMUALDAS  ČERNECKIS D.: MANO TVARKARAŠTIS 2023-11-30 04:44 – 07:00 – pabudimas, snūduriavimas, nuotraukų paruošimas ir išsiuntimas elektroniniu paštu  07:00 – 07:48 – rytiniai kvėpavimo pratimai 07:48 -11:30 – tvarkymasis (pusryčiai, maisto ruošimas pietums, vaistai ir kt.), interneto žinios,  11:30 – 12:00  – internetinio laikraščio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ leidimas (su pertraukėlėmis) 12:00 – 13: 00 – pietūs Žemiau – patikslinimas pagal realų laiką bei veiksmus 13:00 – 13:48 – popietiniai kvėpavimo pratimai 13:48 – 18:20 –  internetinio laikraščio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ leidimas (su pertraukėlėmis)…

 I. DATA # D.: ŠIŲ 2 DIENŲ APŽVALGA (LAPKRIČIO 25 -TARPTAUTINĖ KOVOS SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS DIENA) # RED.P.<9177> 2023-11-30

  I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO (RED.P.) 9177 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-11-30 Šaltinis: Interneto erdvė D.: ŠIŲ 2 DIENŲ APŽVALGA LAPKRIČIO 25 –TARPTAUTINĖ KOVOS SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS DIENA Europos sąjungos duomenimis, 43 proc. moterų artimuose santykiuose patiria psichologinį smurtą, apie 30 proc. moterų – kartu fizinį ar seksualinį smurtą, kurio poveikis yra nustatytas Pasaulinės sveikatos organizacijos. Lapkričio 25 d. minima tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena. ## ##

I. DATA # D.: ŠIŲ 2 DIENŲ APŽVALGA (LAPKRIČIO 25 – ŠV. KOTRYNA, SENBERNIŲ DIENA) # RED.P.<9176> 2023-11-30

  I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO (RED.P.) 9176 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-11-30 Šaltinis: Interneto erdvė D.: ŠIŲ 2 DIENŲ APŽVALGA LAPKRIČIO 25 – ŠV. KOTRYNA,SENBERNIŲ DIENA Minima: 2023.11.25 Šv. Kotryna – IV a. kankinė. Legenda pasakoja, kad mergina, būdama aštuoniolikmetė, buvo labai graži ir išsilavinusi. Įnirtingo krikščionių persekiojimo 305-312 m. laikotarpiu ji už tikėjimą buvusi žiauriai nužudyta: įsukta į tekinį, paskui nukirsdinta. Angelai nunešę jos kūną į Sinajaus kalną, kur vėlesniais laikais buvęs pastatytas garsus moterų vienuolynas. Sakoma, kad prieš mirtį ji dalyvavusi dispute su 50-čia mokslininkų ir juos nurungusi. Už tai Europoje,…

I. DATA # D.: ŠIŲ 2 DIENŲ APŽVALGA (LAPKRIČIO 23 – ŠV. KLEMENSAS, ŽVEJŲ DIENA) # RED.P.<9175> 2023-11-30

  I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO (RED.P.) 9175 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-11-30 Šaltinis: Interneto erdvė D.: ŠIŲ 2 DIENŲ APŽVALGA LAPKRIČIO 23 – ŠV. KLEMENSAS, ŽVEJŲ DIENA Minima: 2023.11.23 Lapkričio 23-oji paskelbta Šv. Klemenso, Žvejų globėjo diena. Popiežius Klemensas (Clemens Alexandrinus), vėliau paskelbtas šventuoju, gyveno apie 150 – apie 215 a. po Kr. Spėjama, kad jis gimė Atėnuose, o iki krikšto jo vardas buvo Titas Flavijus. Nuo 190-ųjų Aleksandrijoje jis klausė katechetų vadovo Panteno krikščioniškojo mokslo. Po šio mirties tapo katechetų mokyklos vadovu. Pirmieji krikščionių skelbėja neigiamai žiūrėjo į literatūrinę veiklą, buvo nusistatę…

I. DATA # D.: ŠIŲ 2 DIENŲ APŽVALGA (LAPKRIČIO 23 – LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA) # RED.P.<9174> 2023-11-30

  I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO (RED.P.) 9174 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-11-30 Šaltinis: Interneto erdvė D.: ŠIŲ 2 DIENŲ APŽVALGA LAPKRIČIO 23 – LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA  Minima: 2023.11.23 Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas. Lietuvos kariuomenė buvo kuriama sunkiomis sąlygomis – 1918 metų pabaigoje, po Pirmojo pasaulinio karo, iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė, jos pėdomis žygiavo Raudonoji armija. Pirmieji Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuoti lietuviai karininkai,…

I. DATA # D.: APIE MAŽOSIOS LIETUVOS PRISIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENĄ # RED.P.<9173> 2023-11-30

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO (RED.P.) 9173 D.: APIE MAŽOSIOS LIETUVOS PRISIJUNGIMO PRIE DIDŽIOSIOS LIETUVOS AKTO DIENĄ ŠALTINIS: INTERNETO ERDVĖ  2023-11-30 Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena Minima: 2023.11.30 Lapkričio 30-oji paskelbta Mažosios Lietuvos diena. Taip prisimenamas 1918 metais Tilžės aktu deklaruotas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimas.                       ##                                     ##                          …