Neįprastos istorijos (5)  2019 – 08 – 19

Parinko ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt  

Подобрал Ромуальдас ЧЕРНЕЦКИС, www.dirst.lt

Neįprastos istorijos (5) 

(lietuvių/rusų kalba)

2019 – 08 – 19

Vilkas užpuolė palapinėje miegančius turistus

Banfo nacionaliniame parke (Kanada) šeimą kempinge užpuolė vilkas, kuris bandė ištemti iš palapinės šeimos tėvą ir nuvilkti.

Apie tai rašo Merkury News.

„Tai buvo panašu į siaubo filmą“, – prisipažino nukentėjusiojo žmona Eliza Rispoli. Besistengdamas visus apginti šeimos galva Metju vilkui pastojo kelią. Tada žvėris įsikibo jam į ranką ir pradėjo tempti į šalį.

Tuo tarpu sutuoktinė atsigulė ant vaikų, uždengusi juos kūnu. Neleisdama vilkui nusivilkti vyriškio žmona įsikibo Metju į kojas.

Nuo šauksmų nubudo kempingo kaimynas Rasas Fi, kuris puolė šeimai padėti.

„Riksmai buvo tokie garsūs, kad suvokiau –  ten siaubinga padėtis. Aš pribėgau prie palapinės ir paprasčiausiai spyriau vilkui į klubą“, – pasakė vyriškis.

Fi prisipažino, jog iš karto pasigailėjo, smogęs vilkui, nes bijojo, kad šis ir jį atakuos, bet tai privertė gyvūną paleisti Metju. Kai vilkas iššoko iš palapinės, Metju nusekė paskui jį, ir jie su Fi pradėjo šaukti bei mėtyti į žvėrį akmenis. Tuo tarpu Eliza su vaikais pabėgo.

Šitaip šeima išsigelbėjo.

Вoлк атаковал спящих впалатке туристов 

19 – 08 – 2019

В национальном парке Банф (Канада) на семью в кемпинге напал волк, который, пытался вытащить отца семейства из палатки и утащить.

Об этом пишет Mercury News.

«Это было похоже на фильм ужасов», — призналась супруга пострадавшего Элиза Рисполи. Пытаясь всех защитить, глава семейства по имен Мэтью, встал на пути волка.Тогда  зверь вцепилсся ему в руку и принялось волочить прочь.

Супруга же легла на детей, закрывая их своим телом. Не давая волку утащить мужчину жена вцепилась Мэтью в ноги.

От криков проснулся сосед по кемпингу Расс Фи, который бросился на помощь семье.

«Крики были настолько сильными, что я понял – там ужасная ситуация. Я подбежал к палатке и просто пнул волка в бедро», —сказал мужчина.

Фи признался, что сразу же пожалел, что ударил волка, потому что боялся, что он и его атакует, но это заставило животное освободить Мэтью. Когда волк выпрыгнул из палатки, Мэтью последовал за ним, и они с Фи начали кричать и бросать в здеря камни. Тем временем Элиза и два мальчика убежали.

Так семья спаслась.

Related posts