DIRST: Elektrėnų krašto aktualijos 2019 – 08 – 28

Aktualią informacinę medžiagą paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 

Šaltinis: www.elektrenai.lt 

DIRST: Elektrėnų krašto aktualijos

Tęsiame įdomesnių aktualijų apžvalgas Elektrėnų krašte. 

Tekstą publikuojame 2019 – 08 – 28

“Maudyklų vandens tyrimų rezultatai

2019-08-26

Maudyklų vandens tyrimų rezultatai

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (toliau – HN 92:2018), Elektrėnų savivaldybė (toliau – Savivaldybė) yra atsakinga už maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą: prieš maudymosi sezoną ir maudymosi sezono laikotarpiu (nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 d.) atlieka paplūdimių ir maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus.

Informuojame, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai 2019-08-19 paėmė pirmuosius vandens ir smėlio mėginius. Visų stebimų maudyklų vandens mėginių mikrobiologinių tyrimų rezultatai atitiko HN 92:2018 reikalavimus.

2019-08-19 paimtų maudyklų vandens mėginių tyrimų rezultatai

Maudyklos pavadinimas Bandinio ėmimo data Mikrobiologiniai parametrai
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Elektrėnų miesto maudykla (Elektrėnų marios) 2019-08-19 < 4 50,4 (34,9-70,1)
Mažiklės pusiasalio poilsio zona (Elektrėnų marios) 2019-08-19 < 4 4,1 (1,7-9,5)
Vievio miesto maudykla (Vievio ežeras) 2019-08-19 95±31 129,6 (95,0-174,4)
Pylimų k. poilsio zona (Vievio ežeras)

 

2019-08-19 95±31 107,6 (78,8-145,4)
Kietaviškių poilsio zona (Aujėdo ežeras) 2019-08-19 5±5 3,1 (0,7-8,9)
Semeliškių poilsio zona (Nestrėvaičio ežeras) 2019-08-19 4±4 <1,0 (0,0-3,7)
Pastrėvio k. poilsio zona (Elektrėnų marios) 2019-08-19 5±5 1,0 (0,1-5,5)

Rekomenduojame gyventojams domėtis vandens kokybės tyrimų rezultatais ir maudytis tik tuose vandens telkiniuose, kuriuose atliekami vandens  kokybės mikrobiologiniai tyrimai.

Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija”

“Planuojamos teikti naujos asmeninio asistento paslaugos asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia Elektrėnų savivaldybėje

2019-08-26

Elektrėnų savivaldybės administracija atliko viešą atranką ir atrinko partnerį Elektrėnų savivaldybėje teikti naują nemokamą paslaugą – asmeninio asistento paslaugą asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia nuo 16 metų amžiaus Elektrėnų socialinių paslaugų centrą.

Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Planuojama, kad nauja paslauga galės būti teikiama nuo rudens – asmenys, turintys poreikį ir (ar) norėdami gauti konsultaciją ar papildomos informacijos, gali kreiptis į Elektrėnų socialinių paslaugų centro Bendruomeninių šeimos namų (Rungos g. 5, 130 kab., Elektrėnai) koordinatorių Dovydą Bliujų, tel. 8 616 15945, el. p. dovydas.bliujus@soc.elektrenai.lt arba į Socialinės paramos skyrių, tel. 8 528 58 037, 8 528 58 040.

Nauja paslauga bus teikiama pagal įgyvendinamą projektą „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“, kuris finansuojamas 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ lėšomis. “

“Informacija apie 2019 m  mokslo metų pradžios švenčių laiką Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose

2019-08-27

Informacija apie 2019 m. mokslo metų pradžios švenčių laiką Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose 

 

Eil. Nr. Švietimo įstaiga Šventės laikas ir vieta
1. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija Rugsėjo 2 d. 10.00 val. aikštėje prie gimnazijos
2. Elektrėnų sav. Vievio gimnazija Rugsėjo 2 d. 10.00 val. aikštėje prie gimnazijos
3. Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija Rugsėjo 2 d. 10.00 val. gimnazijos kieme
4. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija Rugsėjo 2 d. 11.00 val. progimnazijos kieme
5. Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinė mokykla Rugsėjo 2 d.:

9.00 val. – Šv. Mišios Kietaviškių Šv. Trejybės bažnyčioje;

10.00 val. –  šventė ,,Sveika, mokykla“ mokyklos sporto salėje.

6. Elektrėnų pradinė mokykla Rugsėjo 2 d. 10.00 val. mokyklos kieme
6.1. Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyrius Rugsėjo 2 d. 10.00 val. Gilučių skyriuje
7. Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla Rugsėjo 2 d. 9.00 val. mokyklos kieme
7.1. Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos Kazokiškių skyrius Rugsėjo 2 d. 10.00 val. Kazokiškių skyriuje
7.2. Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos Lazdėnų skyrius Rugsėjo 2 d. 10.00 val. Lazdėnų skyriuje
7.3. Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos Pakalniškių skyrius Rugsėjo 2 d. 10.00 val. Pakalniškių skyriuje
8. Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“ Rugsėjo 2 d. 9.15 val. mokyklos-darželio kieme
9. Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ Rugsėjo 2 d. 10.00 val. lopšelio-darželio kieme
10. Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ Rugsėjo 2 d. 9.30 val. lopšelio-darželio kieme
11. Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“ Rugsėjo 2 d. 10.00 val. lopšelio-darželio kieme
12. Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis „Gandriukas“ Rugsėjo 2 d. 9.30 darželyje
13. Elektrėnų sav. Pylimų lopšelis-darželis Rugsėjo 2 d. 9.00 val. lopšelyje-darželyje
14. Elektrėnų meno mokykla Rugsėjo 2 d. 14.00 val. mokyklos salėje
15. Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla Rugsėjo 2 d. 14.00 val. mokyklos kieme
16. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras Rugsėjo 2 d. 12.00 val. centro salėje

***

Related posts