PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  SVEIKATA # WWW.DIRST.LT PUSLAPIS <22/175> BMJ „DOVANOS “ ŽIEMĄ 2021  X LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021 – 01 – 14

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  SVEIKATA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ЗДОРОВЬЕ

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / HEALTH

СТРАНИЦА / PAGE   22 / 175

♦♦

BMJ „DOVANOS “ ŽIEMĄ 2021  X

«ПОДАРКИ» БМБ ЗИМОЙ 2021  X

WMB „GIFTS“  IN WINTER 2021  X

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 01 – 14 / 14 – 01-2021

♦♦

Įvardyti vaistai, kurių negalima naudoti sergant koronaviruso liga

Joshua Shaffzinas, medicinos mokslų daktaras iš Amerikos vaikų ligoninės Cincinatis, įvardijo vaistus, kurių reikėtų atsisakyti dėl koronaviruso ligos. Apie tai praneša portalas „Yahoo life“.

Gydytojas patarė nevartoti vaistų nuo viduriavimo su loperamidu. Jis paaiškino, kad tokie vaistai sulėtina žarnyno darbą, o tai, savo ruožtu, trukdo organizmo išvalymui nuo bakterijų ir uždegimo. Gydytojas rekomendavo toliau gerti vandenį ir netrukdyti natūraliam procesui.

Antroji nepageidaujamų vaistų grupė – inhaliatoriai. Shaffzinas paragino jų nenaudoti, jei nėra astmos, kadangi jie labiau pakenktų širdžiai nei padėtų organizmui. Gydytojas paaiškino, kad bet koks vaistas, turintis fenilafrino, yra pavojingas širdies ligoms. Ši veiklioji medžiaga yra daugelyje į nosį purškiamų skysčių sudėtyje.

„Visa, ką jie daro,tai užblokuoja mažas kraujagysles nosyje, o tai sumažina kraujotaką„, – paaiškino Shaffzinas.

Jis pridūrė, kad tai ypač pavojinga žmonėms, turintiems aukštą kraujospūdį.

♦♦

 Названы лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе. Об этом сообщает портал Yahoo life.

Врач посоветовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом. Он объяснил, что такие медикаменты замедляют работу кишечника, что, в свою очередь, мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Доктор порекомендовал продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу.

Вторая группа нежелательных лекарств — ингаляторы. Шаффцин призвал не использовать их, если нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму. Врач пояснил, что любой препарат, содержащий фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев.

«Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток», — объяснил Шаффцин.

Он добавил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением.

♦♦

Drugs that can not be used for coronavirus are named

Joshua Shaffzin, MD, from the American Children’s Hospital of Cincinnati, named drugs that should be abandoned for coronavirus. It is reported by the portal Yahoo life.

The doctor advised against taking antidiarrheal medications with loperamide. He explained that such medications slow down the bowel movement, which in turn interferes with cleansing bacteria and inflammation. The doctor recommended to continue drinking water and not interfere with the natural process.

The second group of unwanted medications is inhalers. Shaffzin urged not to use them if there is no asthma, as they would rather harm the heart than help the body. The doctor explained that any drug containing phenylaphrine is dangerous for heart disease. This active ingredient is found in many nasal sprays.

“All they do is block the small blood vessels in the nose, which reduces blood flow,” – Shaffzin explained.

He added that this is especially dangerous for people with high blood pressure. 

Related posts