PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA # WWW.DIRST.LT P.<534/685> BMJ „DOVANOS “ VASARĄ 2021  XXV LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021 – 07 – 29

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ЗДОРОВЬЕ

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / HEALTH

СТРАНИЦА / PAGE   534/685

♦♦

BMJ „DOVANOS “ VASARĄ

2021  XXV

«ПОДАРКИ» БМБ ЛЕТОМ 2021 

XXV

WMB „GIFTS“ IN SUMMER

2021 XXV

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 07 – 29/ 29 – 07 – 2021

♦♦

Japonai pagrįstai bijojo: COVID antirekordai olimpiniame Tokijuje

Japonijos sostinėje, kur šiomis dienomis vyksta 2020 m. Vasaros olimpinės žaidynės (metams atidėtas dėl koronaviruso pandemijos), jau antrą dieną iš eilės fiksuojami antirekordiniai COVID-19 atvejų skaičiai.

Tokijo miesto valdžios duomenimis, liepos 27 d. aptiktų infekcijų skaičius pasiekė rekordinį lygį per visą pandemiją – 2848 atvejus. Prieš tai didžiausias užkrėtimo laipsnis buvo užfiksuotas Tokijuje 2021 m.

Trečiadienį naujų koronaviruso atvejų buvo dar daugiau – 3177.

Japonijos sostinės gubernatorė Yuriko Koike pakomentavo koronaviruso plitimo situaciją. Ji kreipėsi į jaunimą su prašymu nedelsiant pasiskiepyti, nes nauji infekcijos atvejai vyrauja amžiaus grupėse nuo 20 iki 40 metų.

Anot gubernatorės, nūnai sunkių ligos atvejų skaičius tarp pagyvenusių žmonių dėl intensyviai vykdomos vakcinacijos šioje amžiaus grupėje gerokai sumažėjęs.

Oficialiais duomenimis, Japonijos sostinėje kasdienio atvejų padidėjimo dinamika vos per savaitę išaugo beveik dvigubai. Atsižvelgiant į blogėjančią epidemiologinę situaciją Tokijuje, liepos 12 d. įvestas ypatingasis režimas, t. sk. draudžiąs prekiauti alkoholiu maitinimo įstaigose, taip pat apribojantis žiūrovų skaičių viešuose renginiuose.

Koronavirusas olimpinėse žaidynėse

Taip pat buvo paskelbti nauji duomenys apie koronaviruso infekcijos atvejų skaičių tarp žmonių, susijusių su olimpinėmis žaidynėmis.

Remiantis japonų agentūros „Kyodo“ trečiadienį paskelbtais duomenimis, per dieną buvo nustatyta dar 16 teigiamų koronaviruso testų rezultatų. Be to, bendras su žaidynėmis susijusių žmonių infekcijų skaičius jau pasiekė 169.

Kaip paskelbė Tokijo olimpinio organizacinio komitetas, tarp nustatytų COVID-19 užsikrėtusių yra olimpiadoje dirbančių darbuotojų ir į šalį atvykusių užsienio žurnalistų.

Beje, nė vienam sportininkui liepos 28 d. koronavirusas nustatytas nebuvo.

Prisimename, kad žaidynių išvakarėse dauguma japonų priešinosi jų surengimui dabartinėmis sąlygomis, būtent bijodami masiško koronaviruso importo į savo šalį.

♦♦

Японцы не зря боялись: COVID-антирекорды в олимпийском Токио

В столице Японии, где в эти дни проходят летние Олимпийские игры-2020 (перенесённые на год из-за пандемии коронавируса), второй день подряд фиксируются антирекорды по числу заболевших COVID-19.

По данным городских властей Токио, 27 июля количество выявленных заражений достигло рекордной за всю пандемию отметки — 2 848 случаев. До этого максимальный уровень заражений фиксировался в Токио в январе 2021 года.

В среду число новых случаев коронавируса оказалось ещё выше — 3 177.

Ситуацию с распространением коронавируса прокомментировала губернатор японской столицы Юрико Коикэ. Она выступила с призывом к молодёжи незамедлительно вакцинироваться, поскольку новые случаи заражения преобладают в возрастных группах от 20 до 40 лет.

По словам губернатора, число тяжёлых случаев заболевания теперь значительно снизилось среди пожилых людей, что связано с интенсивно продолжающейся вакцинацией этой возрастной группы.

По официальным данным, в столице Японии динамика суточного прироста заболевших увеличилась почти в два раза буквально за неделю. На фоне ухудшения эпидобстановки в Токио с 12 июля был введён режим ЧС, предполагающий в том числе запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита, а также ограничения на число зрителей на массовых мероприятиях.

Коронавирус на Олимпийских играх

Также были обнародованы новые данные о числе случаев заражения коронавирусной инфекцией среди связанных с Олимпийскими играми людей.

По данным, опубликованным японским агентством Kyodo в среду, за сутки было выявлено еще 16 положительных результатов тестов на коронавирус. При этом общее число случаев заражений у людей, связанных с Играми, достигло уже 169.

Как заявили в Олимпийском оргкомитете в Токио, среди выявленных инфицированных COVID-19 есть работающие на Олимпиаде сотрудники и прибывшие в страну иностранные журналисты.

В то же время, ни у одного спортсмена, по данным на 28 июля, коронавирус не выявлен.

Напомним, в преддверии Игр большинство японцев выступали против их пpоведения в нынешних условиях, опасаясь как раз массового завоза коронавируса в их страну. 

♦♦

The Japanese were not in vain afraid: COVID anti-records in Olympic Tokyo

In the capital of Japan, where the Summer Olympic Games 2020 are being held these days (postponed for a year due to the coronavirus pandemic), anti-records for the number of cases of COVID-19 are recorded for the second day in a row.

According to the Tokyo city authorities, on July 27, the number of detected infections reached a record high for the entire pandemic – 2,848 cases. Prior to that, the maximum infection rate was recorded in Tokyo in January 2021.

On Wednesday, the number of new cases of coronavirus was even higher – 3,177.

Governor of the Japanese capital Yuriko Koike commented on the situation with the spread of coronavirus. She made an appeal for young people to get vaccinated immediately, as new cases of infection prevail in the age groups from 20 to 40 years old.

According to the governor, the number of severe cases of the disease has now dropped significantly among the elderly, due to the intensively ongoing vaccinations in this age group.

According to official data, in the capital of Japan, the dynamics of the daily increase in cases has almost doubled in just a week. Against the background of the deteriorating epidemiological situation in Tokyo, an emergency regime was introduced on July 12, including a ban on the sale of alcohol in catering establishments, as well as restrictions on the number of spectators at public events.

Coronavirus at the Olympics

Also, new data were released on the number of cases of coronavirus infection among people associated with the Olympic Games.

According to data released by the Japanese agency Kyodo on Wednesday, 16 more positive test results for coronavirus were detected during the day. At the same time, the total number of infections in people associated with the Games has already reached 169.

According to the Olympic Organizing Committee in Tokyo, among the identified infected with COVID-19 there are employees working at the Olympics and foreign journalists who have arrived in the country.

At the same time, not a single athlete, as of July 28, had a coronavirus detected.

Recall that on the eve of the Games, most of the Japanese opposed their behavior in the current conditions, fearing just a massive import of coronavirus into their country.

Related posts