PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA # WWW.DIRST.LT P.<663/814> BMJ „DOVANOS “ RUDENĮ 2021  II LIETUVIŲ, RUSŲ, ANGLŲ KALBA # 2021-10-11

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ЗДОРОВЬЕ

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / HEALTH

СТРАНИЦА / PAGE   663/814

♦♦

BMJ „DOVANOS “ RUDENĮ

2021  II

«ПОДАРКИ» БМБ ОСЕНЬЮ

2021  II

WMB „GIFTS“ IN THE FALL

2021  II

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space 

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 10 – 11/11 – 10 – 2021

♦♦

PSO: Kovoje su COVID pasaulis įveikė beveik 60% kelio

Žmonija įveikė beveik 60% išsigelbėjimo nuo pandemijos, tačiau naujų koronaviruso padermių atsiradimas ir kitos netikėtos kliūtys gali gerokai atidėti pandemijos pabaigą.

Tai pareiškė vadovaujančioji Pasaulio sveikatos organizacijos tyrėja Sumiya Swaminathan, duodama interviu Šveicarijos leidiniui „Blick“.

PSO atstovės nuomone, „per anksti“ teigti, kad pandemija greitai baigsis.

„Tam yra daug nežinomųjų. … Visų pirma, tai yra netikėtas naujų viruso variantų atsiradimas“, – paaiškino ji.

Swaminathan atkreipė dėmesį į tai, kad kai kuriose pasaulio dalyse labai didelė dalis gyventojų yra paskiepyti – 70–80%, o kitose, pavyzdžiui, visoje Afrikoje, visiškai imunizuoti mažiau nei 4% gyventojų.

„Kuo ilgiau taikysimės prie šios situacijos, tuo didesnė tikimybė atsirasti naujiems variantams“, – pareiškė ji.

Mokslininkė paragino naudoti visus turimus preparatus, kad padidinti skiepijimo lygį visame pasaulyje. 

♦♦

ВОЗ: Мир преодолел почти 60% пути в борьбе с COVID

Человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии, но появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить завершение пандемии.

Об этом заявила ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью швейцарскому изданию Blick.

По мнению представителя ВОЗ, говорить, что пандемия скоро завершится, «преждевременно».

«Для этого существует много неизвестного. …В частности, это неожиданное появление новых вариантов вируса», — пояснила она.

Сваминатан обратила внимание на то, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения — 70–80%, тогда как в других, например во всей Африке, полностью иммунизированы менее 4% населения.

«Чем дольше мы будем мириться с такой ситуацией, тем больше вероятность появления новых вариантов», — заявила она. 

Ученая призвала использовать все имеющиеся препараты для повышения уровня вакцинации во всем мире.

♦♦

WHO: World has covered almost 60% of the way to fight COVID

Humanity has covered almost 60% of the path to exit the pandemic, but the emergence of new strains of coronavirus and other unexpected obstacles could significantly postpone the end of the pandemic.

This was stated by the leading researcher of the World Health Organization Sumiya Swaminathan in an interview with the Swiss edition of Blick.

According to the WHO representative, it is „premature“ to say that the pandemic will end soon.

“There are many unknowns for this. … In particular, this is the unexpected appearance of new variants of the virus,” – she explained.

Swaminathan drew attention to the fact that in some parts of the world a very high percentage of the vaccinated population – 70-80%, while in others, for example in all of Africa, less than 4% of the population is fully immunized.

“The longer we put up with this situation, the more likely new options will emerge,” – she said.

The scientist called for the use of all available drugs to increase the level of vaccination around the world.

Related posts