Geopolitika: diplomatinis karas

Romualdas Černeckis  

Geopolitika: diplomatinis karas

Nors yra įvairių politikų ir žiniasklaidos prisilaikomų pažiūrų, Londonas teigia: už buvusio dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimą kovo 4 – ją Didžiosios Britanijos (DB) Solsberio mieste atsakinga Rusija (RF). Tačiau Maskva tai kategoriškai neigia.

To pasėkoje prasidėjo bei vyksta diplomatinis karas. Antai DB pakėlus skandalą bendrai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei NATO šalių, kaip koordinuotas atsakas spėtiems rusų veiksmams, buvo išsiųsta daugiau nei 150 RF diplomatų, beje, iš Lietuvos – 3.

Atsakydama Rusijos užsienio reikalų ministerija (URM) pasielgė analogiškai. Kovo 30 d. pasikvietusi Airijos, Albanijos, Australijos, Čekijos, Danijos, Estijos Ispanijos, Italijos, Kanados, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Makedonijos, Moldovos, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos, Rumunijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos šalių ambasadorius, ji informavo apie atsakomąsias priemones paskelbiant persona non grata analogišką kiekį tų valstybių diplomatų, pareiškė, jog tokių pat veiksmų bus imtasi prieš vėliau prie to skandalingo reikalo prisijungusias Belgiją, Juodkalniją, Gruziją bei Vengriją, be to, nuvykusiesiems įteikė protesto notas.

Kiek anksčiau, kovo 29 – ją, Rusijos URM pažymėjo, jog atsakydama Maskva analogiškai išsiunčianti 23 šalių diplomatus, tarp kurių 60 JAV valstybės pareigūnų, uždaranti Vašingtono konsulatą Sankt – Peterburge. Tuo tarpu 31 d. informavo, kad DB turės savo diplomatinį personalą sumažinti daugiau nei 50 žmonių, kas be ko, liepė išvykti ir 3 lietuviams.

Mūsų šalies URM duomenimis, Rusijos ambasadoje Lietuvoje dirba 33 darbuotojai, o generaliniame konsulate Klaipėdoje – septyni diplomatai.

Tuo tarpu Lietuvos tokioje pat atstovybėje Maskvoje savo pareigas atlieka 15, generaliniame konsulate Sankt Peterburge – 5, konsulatuose Karaliaučiuje bei Sovetske – atitinkamai 9 ir 2 darbuotojai.

 

Related posts